Morten Schultz har som advokat i mange år beskæftiget sig hovedsageligt med den finansielle sektors retsforhold, særligt de tilsynsbelagte enheders regulatoriske forhold, herunder pengeinstitutter, fondsmægler- og investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsselskaber, UCITS, FAIF, AIF og andre former for kollektive investeringer samt børsret og corporate governance. 

Morten har som repræsentant for finanssektorens aktører ført en række sager ved domstolene og Pengeinstitutankenævnet om bl.a. investeringsrådgivning (MiFID).

Morten har indgående kendskab til finansiel virksomhedsdrift indefra; i 2011-2013 var han således udstationeret til PFA, hvor han varetog direktionsbetjeningen for PFA Pension og PFA-koncernens øvrige finansielle selskaber, og i 2009-2010 var han udstationeret til Nykredit juridiske afdeling.

Før Morten kom til LETT, var han ansat i Finanstilsynet, hvor han opnåede omfattende erfaring med bl.a. kollektive investeringer og grænseoverskridende markedsføringsaktiviteter.

Morten har altid interesseret sig for de bagvedliggende kommercielle hensyn, der ofte driver advokatarbejdet, og læste i 2014 en international MBA på IE Business School.