Henrik Sjørslev er specialiseret i juridisk rådgivning inden for specialet insolvens og rekonstruktion.

Henrik har stor praktisk erfaring og ekspertise inden for insolvensretten, herunder med konkursbehandling og rekonstruktion samt med rådgivning af kreditorer, der har engagementer med kriseramte virksomheder. I tilknytning til insolvensretten rådgiver Henrik Sjørslev den finansielle sektor inden for kredit- og panteretten.

Derudover beskæftiger Henrik Sjørslev sig med erhvervsret i bred forstand, herunder førelse af rets- og voldgiftssager.