Kristian Skovgård Larsen har siden han færdiggjorde jurastudiet i december 2003 arbejdet intenst med entrepriseret og tvistløsning. Kristian har i den forbindelse bistået en række forskellige aktører i byggebranchen med udbud, forhandling og gennemførelse af en række markante byggeprojekter.

Han har i 2008-2009 været udstationeret på et advokatkontor i Glasgow i afdelingen for entrepriseretlige tvister (”contentious construction”), mens han samtidig tog en LLM i entrepriseret.

I 2015 opnåede han en 3-måneders konstitution som dommer i Vestre Landsret, og han har efterfølgende taget Advokatsamfundets mediatoruddannelse, der kvalificerer til arbejdet som mediator og partsadvokat i mediationer.

Kristian deltager også i hørings- og udvalgsarbejde relateret til den kommende revision af de i byggebranchen herhjemme anvendte standardvilkår (AB, ABT og ABR).