Diana Sloth Nielsen beskæftiger sig hovedsageligt med virksomhedsoverdragelser (M&A), herunder planlægning og gennemførelse af due diligence-processer. Derudover rådgiver hun danske og internationale virksomheder om generelle selskabs- og kapitalmarkedsforhold, herunder særligt vedrørende ventureinvesteringer og iværksætteri.

Diana Sloth Nielsen arbejder også med immaterialret med særligt fokus på varemærkerettigheder, markedsføringsret, ophavsret, designret, produktbeskyttelse og krænkelsessager.