Diana Sloth Nielsen beskæftiger sig hovedsageligt med immaterialret med særligt fokus på varemærkerettigheder, markedsføringsret, ophavsret, designret, produktbeskyttelse og krænkelsessager.

Derudover beskæftiger hun sig med almene erhvervsretligt relaterede sager for danske og udenlandske erhvervsvirksomheder samt retssagsbehandling.