Sara Lien Søbye bistår som advokatfuldmægtig i den daglige juridiske sagsbehandling. Sara Lien Søbye beskæftiger sig primært med selskabs- og erhvervsret, og varetager endvidere arbejdsopgaver af alsidig karakter i relation til øvrige retsområder.