Pernille Sølling har bred erfaring inden for mange retsområder og har særligt fokus på forsikrings- og erstatningsret samt rets- og voldgiftssager. Pernille er førende inden for pensionsret, og hun bistår ledende danske pensionsselskaber. Hun rådgiver om alle aspekter af forsikrings- og pensionsret, herunder sager om lovgivnings- og kontraktrelaterede forhold, dækningstvister, forsikringssvindel, arbejdsmarkedspensioner, finansielle forhold samt forsikringsbetingelser.

Pernille har ført et betydeligt antal retssager ved de danske domstole. Hendes kompetence omfatter endvidere sager for voldgifter, herunder Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed. Pernille har ligeledes erfaring med at føre retssager i udlandet.

Derudover er Pernille censor ved advokatfuldmægtiguddannelsens retssagsprøve.

Pernille er anbefalet i både Legal 500 og Who’s Who Legal: Insurance & Reinsurance.