Ud over generel erhvervsrådgivning beskæftiger Pernille Sølling sig især med forsikrings- og erstatningsret, pensionsret, entrepriseret og procedure. Hun har ført et betydeligt antal retssager gennem mange år, særligt for forsikringsselskaber og offentlige myndigheder. Inden for forsikringsområdet omfatter hendes interesser bl.a. forsikrings- og pensionsjura, professionelt ansvar, produktansvar og entrepriseforsikring. Retssagskompetencen omfatter også sager for voldgifter, herunder Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

For Højesteret har Pernille bl.a. ført sager for Danica Pension, PKA, Tryg Forsikring og Københavns Amt, mens hun for landsretterne har varetaget interesserne for en lang række forsikrings- og pensionsselskaber.