Martin Son Madsen beskæftiger sig primært med energi og forsyningsret. Desuden beskæftiger Martin sig med almene erhvervsretlige forhold.