Jacob Christiansen er specialist i energi- og forsyningssektorens og kommunernes retsforhold. Han har forestået et betydeligt antal omstruktureringer inden for energi- og forsyningssektoren, herunder udskillelse af kommunale forsyningsvirksomheder i selskabsform samt fusioner, spaltninger, overdragelser og indgåelse af strategiske samarbejder mellem energiselskaberne.

Inden for denne del af arbejdsfeltet yder Jacob herudover løbende rådgivning vedrørende alle forhold, som opstår for aktørerne og arbejder ad hoc for sektorens brancheorganisationer.

På det kommunale felt rådgiver Jacob Christiansen løbende en række kommuner om særlige kommunalretlige forhold, herunder i relation til kommunale selskabsdannelser.