Lise Steensgaard beskæftiger sig med juridisk rådgivning inden for fast ejendom med hovedfokus på udarbejdelse af kontrakter og rådgivning herom.

Lise har desuden erfaring med øvrige problemstillinger vedrørende fast ejendom, herunder handel med fast ejendom, projektudvikling, bygge- og anlægssager samt rets- og voldgiftssagsbehandling. Som led i sin rådgivning inden for fast ejendom beskæftiger Lise sig desuden med selskabsret.

Herudover har Lise erfaring med rådgivning til flyselskaber - blandt andet vedrørende leasing af fly - som hun særligt har tilegnet sig gennem sin udstationering hos et flyselskab.

Lise har en imødekommende og løsningsorienteret tilgang til sagerne med fokus på den kommercielle virkelighed. Det tætte samarbejde, som Lise skaber med kunderne, giver hende et værdifuldt indblik i kundernes virksomheder og behov.