Lise Steensgaard beskæftiger sig med fast ejendom, herunder køb og salg af fast ejendom samt entrepriseret.

Desuden beskæftiger Lise sig med rets- og voldgiftssagsbehandling, selskabsret og privatret.