Jess Thiersen beskæftiger sig primært med skatter og afgifter, selskabsret, generationsskifter, børsret og retssager. Han er medlem af en række bestyrelser i danske erhvervsvirksomheder og fonde, og i 2013 var han konstitueret landsdommer.