Jacob Thomsen beskæftiger sig med erhvervsretlig rådgivning af danske og udenlandske virksomheder med særlig fokus på forsikringsret, erstatningsret og konfliktløsning.

På det forsikringsretlige område beskæftiger Jacob Thomsen sig primært med erhvervsforsikring. Han har betydelig indsigt i betingelserne for erhvervs- og produktansvarsforsikring og har derudover arbejdet med produkttilbagekaldelsesforsikring, produktforureningsforsikring, ledelsesansvarsforsikring, rådgiveransvarsforsikring, kriminalitetsforsikring, forsikring af bygninger og løsøre, og rejseforsikring.

Jacob Thomsen har deltaget i løsningen af en række rets- og voldgiftstvister. Han har i den forbindelse opnået en betydelig erfaring med håndtering af sager om forsikringsdækning og sager om erstatning i og uden for kontraktforhold, herunder meget omfangsrige sagskomplekser om ledelses- og revisoransvar.

Desuden har Jacob Thomsen ydet fødevareretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder vedrørende regulatoriske forhold og krisehåndtering.

Jacob Thomsen underviser i erstatningsret på efteruddannelseskurser for advokater.