Sara Berg Tind beskæftiger sig med fast ejendom, herunder køb og salg af fast ejendom samt entrepriseret.

Desuden beskæftiger Sara sig med rets- og voldgiftssagsbehandling samt selskabsret.