Maj Toftgaard beskæftiger sig primært med insolvensret og rekonstruktion af virksomheder, rådgivning om gældssanering samt generel erhvervsrådgivning.

Maj Toftgaard har derudover erfaring med behandling af konkurskarantænesager samt straffesager som forsvarer og som bistandsadvokat for forurettede.