Per Vestergaard Pedersen rådgiver og bistår virksomheder og offentlige myndigheder, især inden for områderne råstoffer (olie, gas og mineraler), energi, klima, transport og infrastruktur.

Han har mange års erfaring med rådgivning vedrørende efterforskning, udnyttelse og transport af olie, gas og mineraler samt offshore aktiviteter og internationale, kommercielle aftaler. Han arbejder også med produktion og distribution af energi, vedvarende energi, miljøforhold, klimaforhold, CO2-kvoter og -kreditter og infrastruktur samt virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility).

Per Vestergaard Pedersen er ekspert i retlige forhold vedrørende transport, logistik, kontrakter, erstatning og forsikring. Hans rådgivning og bistand omfatter endvidere offentlig ret, statsforfatningsret, retlige forhold vedrørende Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre, generelle erhvervsretlige forhold, international ret, folkeret, havret og internationale aftaler mellem stater.