Claes Wildfang beskæftiger sig primært med erhvervsretligt relaterede sager for danske og udenlandske erhvervsvirksomheder og er specialiseret inden for Immaterialret og medieret.

Han yder særligt rådgivning vedr. IP-forhold, herunder om beskyttelse og forsvar af patenter, design, varemærker, erhvervshemmeligheder m.m. Claes har desuden betragtelig erfaring inden for rets- og voldgiftsager såvel nationalt som internationalt.