Simon Winther Bjerregaard beskæftiger sig med lejeret, erhvervslejeret, overdragelse af fast ejendom, retssager og generel erhvervsret.