Janus beskæftiger sig primært med selskabsret og virksomhedsoverdragelser (M&A).

Som ekstern lektor og underviser i selskabsret på Aarhus Universitet har Janus et indgående kendskab til alle selskabsretlige problemstillinger. Herudover bistår Janus ofte med virksomhedsoverdragelser.

Janus har i 2018 erhvervet en ph.d.-grad på en afhandling om bestyrelsens ansvar med særligt fokus på ansvaret i finansielle virksomheder. Janus har således et indgående kendskab til ledelsens ansvar og beskæftiger sig endvidere særligt med retssager omhandlende dette emne.