Veronica Wolthers-Petersen beskæftiger sig med offentlig ret samt regulering af fast ejendom.

På det offentligretlige område rådgiver Veronica blandt andet kommuner og regioner om kontrakter, offentlige samarbejder samt plan- og byggeret. Herudover rådgiver hun kommuner om kommunalfuldmagtsreglerne og andre offentligretlige forhold, ligesom Veronica har væsentlig erfaring inden for det socialretlige område.

Veronica har specialistkompetencer inden for rådgivning om regulerede boligformer, navnlig almene boliger. I de seneste år har Veronica bistået almene boligorganisationer med blandt andet organisering af bygge- og anlægsopgaver, aftaleindgåelse og tvistebehandling.

Veronica er en erfaren procesadvokat og har ført en lang række retssager for almene boligorganisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder.