Janne Yde Sjørslev beskæftiger sig hovedsageligt med insolvensbehandling, herunder konkursbehandling, tvangsopløsningssager og rekonstruktioner. Desuden har hun stor erfaring med gældssaneringer. I perioder har hun tillige beskæftiget sig med ansættelsesret.

Janne Yde Sjørslev er udpeget som fast medhjælper i Sø- og Handelsretten i gældssaneringssager.

Janne Yde Sjørslev har i perioden 2009-2013 undervist på Københavns Universitet i fagene Formueret III og Sikkerheds- og kreditorrettigheder.