Oversigt

Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere på tværs af vores fag- og brancheområder. Vores fortsatte succes afhænger af vores evne til at tilbyde et attraktivt og inkluderende miljø, hvor alle bidrager til at yde bistand af højeste kvalitet til vores klienter.

Vi giver vores advokater, trainees og stabsmedarbejdere enestående karrieremuligheder i et udfordrende miljø, som adskiller sig markant fra vores konkurrenters.

Vi søger dygtige medarbejdere, som deler vores værdier og kan bidrage til, at vi når vores mål om at være den førende internationale advokatvirksomhed. Til gengæld tilbyder vi et dynamisk og mangfoldigt miljø, hvor vores medarbejdere får mulighed for at opbygge en lang og udbytterig karriere og bliver belønnet for deres resultater.

Vælg den relevante region i menuen til venstre og få mere at vide om mulighederne i det land, du gerne vil arbejde i.

Nord- og Sydamerika

United States

Canada

Latin America

  • Women's Mentoring Program
  • International Associate Program

International

Karriereudvikling

Vores medarbejdere er drivkraften i vores forretning, og derfor lægger vi vægt på, at alle har adgang til den rette viden og, udviklingsmuligheder.

Vores tilgang er baseret på en gensidig forpligtelse mellem vores medarbejdere og virksomheden. Vi opfordrer vores medarbejdere til at tage ansvar for deres egen karriereudvikling, samtidig med at vi giver dem den fornødne støtte hertil.

Dette omfatter også udvikling af kompetencer inden for områder, der ligger uden for vores traditionelle forretning. Vi lægger vægt på at efterleve vores kerneværdier og på at investere i det omgivende samfund og på den måde bidrage til at skabe en bedre fremtid. Mange af vores medarbejdere har erfaret, at de gennem investering i lokalsamfundet har udviklet faglige kompetencer og styrket deres engagement i samfundet.

Mangfoldighed og inklusion

Vi har en rummelig kultur, hvor alle har lige mulighed for at udvikle deres karriere, og hvor alle veje til succes er transparente.

Vores fokus på mangfoldighed, inklusion og lighed giver os mulighed for at ansætte de dygtigste medarbejdere, sammensætte de mest effektive teams, levere den bedste service til vores klienter og bidrage effektivt til vores lokalsamfund.

Global mobilitet

Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for at blive udstationeret i udlandet. En udstationering indebærer en lang række fordele for vores klienter, vores forretning og naturligvis for vores medarbejdere.

Inden for de senere år er et stigende antal medarbejdere blevet udstationeret til andre lande, herunder til nye markeder, hvilket underbygger vores ønske om at tilpasse os det evigt skiftende marked og stille de rigtige medarbejdere og de rigtige kompetencer til rådighed for vores klienter, uanset hvor i verden de driver virksomhed.

Ved at leve og arbejde i et andet land og opleve en ny kultur med anderledes måder at arbejde på får vores medarbejdere enestående muligheder for at udvikle deres karriere. Vi er overbevist om, at vores tilgang til udstationering bidrager til en global tankegang og understøtter videndeling og dermed gør vores medarbejdere i stand til at arbejde sammen på tværs af landegrænser.

Vores innovative Global Mobility-program, som tilbyder medarbejdere, der ønsker international erfaring, et halvt års udveksling, løber nu på andet år. Vores engagerede Global Mobility-team bistår med alle udstationeringer.

Læring og udvikling

At investere i vores medarbejderes karriere og fremtid er en af de værdier, der gennemsyrer alt, hvad vi gør. Vores udviklingsprogrammer er et synligt bevis på vores engagement i medarbejderne.

Vores prisvindende International Learning and Development Curriculum er udviklet med henblik på at støtte medarbejderne i deres karriereudvikling, samtidig med at vi støtter vores klienter i hele verden. Programmet omfatter en række forskellige internationale, regionale og lokale aktiviteter.

Alle medarbejdere har adgang til kursusforløb, der spænder fra tekniske kurser over erhvervs-, system- og færdighedstræning til juridisk efteruddannelse. På vores højt anerkendte internationale karriereakademier kan vores advokater og øvrige medarbejdere tilegne sig og styrke deres faglige kompetencer og samtidig møde kolleger fra hele firmaet og udbygge deres personlige netværk.

Et væsentligt element i den personlige og faglige udvikling i DLA Piper er coaching- og mentorordninger. Vi har en række programmer, der tilgodeser vores medarbejderes forskellige behov.