DLA Piper rådgiver en række af de største finansielle virksomheder og pengeinstitutter om såvel deres generelle aktiviteter som deres bredere strategiske mål. I usikre økonomiske perioder er der behov for en juridisk strategi, som tager højde for regulatoriske risici og compliance-risici samt omkostningerne hertil.

Vi bistår vores klienter med juridiske spørgsmål inden for bankdrift, herunder omstrukturering, regulatoriske krav og de compliance-omkostninger, der følger af reformer inden for den finansielle sektor.

DLA Piper har på globalt plan kompetencerne til at repræsentere klienter, der er involveret i større bank- eller kommercielle transaktioner, samt til at bistå inden for regulatoriske forhold, lovgivning og compliance. Vi har advokater på alle større kapitalmarkeder og i de politiske magtcentre i Washington, DC og Bruxelles. Vi rådgiver desuden klienter om bankretlige forhold på risikofyldte markeder og på vækstmarkeder.

Vores klienter omfatter bl.a. kapitalforvaltere, realkreditinstitutter, kapitalmarkedsdeltagere, investeringsbanker, nationale tilsynsmyndigheder, banker, kapitalfonde, organisationer inden for de liberale erhverv, som primært beskæftiger sig med finansielle ydelser, og detailbanker. Samtidig bistår vi løbende godkendte rådgivere og formidlere med juridiske problemstillinger i forbindelse med salg af finansielle ydelser til forbrugere.

Globale kontaktpersoner