• It-udbud: Den britiske regering henvendte sig til os for at få rådgivning i forbindelse med verdens største udbud af it til civile formål.
  • IP-ret: Da to leverandører til det offentlige indbragte en sag for retten, blev vi indkaldt af sagsøgte for som sagkyndig at afgive forklaring om sagsøgtes immaterielle rettigheder. Den amerikanske jury gav sagsøgte medhold i alle ni forhold, herunder alle punkter vedrørende immaterielle rettigheder i den offentlige kontrakt.
  • Databeskyttelse: Vi rådgav et globalt luftfartselskab om en undersøgelse af datasikkerheds- og databeskyttelseskrav i 40 lande.
  • OPP: Vi rådgav en global virksomhed i forsvarsindustrien om et offentligt-privat partnerskab med det britiske forsvarsministerium om modernisering af den britiske eftersøgnings- og helikopterredningstjeneste.
  • Udbud: En canadisk medicinalvirksomhed søgte bistand vedrørende forskellige aspekter af EU’s udbudsregler. Vi assisterede med udarbejdelsen og afgivelsen af et tilbud på vaccine til den britiske indkøbsmyndighed, Purchasing and Supply Authority.
  • Forsvar: Vi rådgav det australske forsvar vedrørende dets Amphibious Ships Project til USD 3 mia.
  • FCPA (Foreign Corrupt Practice Act – lov om forebyggelse af bestikkelse): Vores advokater har repræsenteret en global virksomhed i forsvarsindustrien, som var blevet stævnet i henhold til FCPA vedrørende påståede ulovlige betalinger i Afrika over en seks-årig periode. De amerikanske myndigheder frafaldt alle anklager.