• Retssager: Vi har rådgivet Swiss Re, verdens næststørste reassuranceselskab, i forbindelse med adskillige tvister, retssager, voldgiftssager og større kapitalmarkedstransaktioner i flere lande.
  • Voldgift: Vores advokater har ført adskillige internationale voldgiftssager vedrørende reassurance (i London og New York) samt retssager for IRB Brazil Re.
  • Skader: I forbindelse med oversvømmelserne i Thailand i 2011 var vi hovedadvokat for en række større internationale forsikringsselskaber og reassuranceselskaber i sager, der tilsammen drejede sig om påståede tab, økonomiske skader og relaterede forsikringskrav for mere end USD 20 mia.
  • Finans: Vi har fungeret som rådgiver i forbindelse med strukturerede forsikringsrelaterede værdipapirer, grænseoverskridende hedging-løsninger og transformering af grænseoverskridende forsikringsrisici for større forsikringsklienter over hele verden.
  • Virksomhedsoverdragelser: Vi har deltaget i adskillige større prisfølsomme virksomhedsoverdragelser for multinationale forsikringsselskaber. Transaktionerne vedrørte børsnoterede virksomheder og omfattede komplekse forsikrings-/reassurance- og udflytningsaftaler og i nogle tilfælde forundersøgelser i forbindelse med overførsel af aktivporteføljer i henhold til kapitel VII i den britiske Financial Services Market Act og det britiske finanstilsyns (Financial Services Authority) godkendelse af ændrede ejerforhold.