Vi bistår vores klienter med:

 • Grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser (M&A) af børsnoterede selskaber og andre virksomheder, herunder:
  • Forberedelse, planlægning og due diligence
  • Handlens gennemførelse
  • Implementering af fusioner
  • Joint ventures
  • Organisk vækst
 • Kapitalmarkeder (aktier og obligationer)
 • Private equity
 • Investeringsforeninger
 • Venture capital
 • Corporate governance