Vores globale team inden for børs- og kapitalmarkedsret repræsenterer udstedere og tegningsgaranter i handler med børsnoterede aktier og erhvervsobligationer og lignende. Vi rådgiver i forbindelse med børsintroduktioner og efterfølgende udbud, udstedelse af tegningsretter, børsnotering på internationale markeder samt udbud af investment grade- og højtforrentede obligationer.

I transaktioner på tværs af landegrænser yder vi integreret juridisk rådgivning til udstedere, tegningsgaranter, sælgende aktionærer, investorer, arrangører, ledende emissionsgaranter, investeringsbanker, børsmæglere, kapitalforvaltere og depotbanker vedrørende udstedelse af mange forskellige typer værdipapirer.

Vores kompetente medarbejdere står klar til både at yde international og lokal juridisk rådgivning til selskaber, tegningsgaranter og kapitalformidlere i forbindelse med kapitalfremskaffelse via børsen, private investorer og fremmedfinansiering.

Vi har et solidt globalt fundament, der bygger på indgående branchekendskab inden for vigtige vækstbrancher og adgang til internationale finansieringskilder via vores stærke forbindelser til erhvervslivet, investeringsbanker, private equity- og venturekapitalinvestorer samt hedgefonde.

Globale kontaktpersoner