God corporate governance er en vigtig grundsten for enhver velfungerende virksomhed. Vores corporate governance-team rådgiver både førende og nystartede selskaber samt statslige virksomheder om alle aspekter af corporate governance af strategisk og praktisk karakter.

Vi rådgiver børsnoterede selskaber og andre virksomheder om regulatoriske forhold og best practice inden for corporate governance. Vi bistår i forbindelse med implementering af nye corporate governance-regler, compliance-tjek, spørgsmål om videregivelse af oplysninger, undersøgelse af påståede overtrædelser og civile og administrative sager samt straffesager. Vi tilbyder også efteruddannelsesforløb til bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive bestyrelse, direktion og særlige udvalg i både små og store børsnoterede selskaber om corporate governance-forhold. Vi har endvidere erfaring inden for områder, der har direkte berøring med corporate governance, herunder konflikter med myndighederne (interne undersøgelser og processer for reguleringsmyndighederne), forsvar i forbindelse med økonomisk kriminalitet, lovgivningsmæssige og regulatoriske forhold, børsretlige tvister og ledelsesaflønning.

Herudover var vi stor erfaring i at rådgive kapitalejere i børsnoterede selskaber og andre virksomheder om best practice inden for corporate governance. Vi rådgiver om:

  • Redegørelse for fordelingen af rettigheder og pligter for interessenter, bestyrelsesmedlemmer, udvalg og direktionsmedlemmer
  • Fastlæggelse af regler og procedurer for beslutningsprocessen hos interessenter, bestyrelsesmedlemmer, udvalg, direktionsmedlemmer og revisorer
  • Indførelse af en corporate governance-struktur med henblik på opnåelse af kapitalejernes målsætninger

Vi rådgiver institutionelle investorer om corporate governance som et vigtigt redskab til at overvåge virksomhedernes handlinger, politikker og beslutninger i relation til stakeholder-interesserne.

Globale kontaktpersoner