Vi rådgiver vores klienter om alle aspekter inden for rekonstruktion og konkurs, både forud for rekonstruktionens/konkursens indtræden og i forbindelse med håndteringen af konsekvenserne heraf.

Vi rådgiver om:

  • Lokalisering og inddrivelse af gæld og aktiver
  • Frasalg, herunder såkaldte ”pre-pack”-løsninger (hvor overdragelsen forberedes, inden konkursbehandlingen påbegyndes), køb og salg af nødlidende virksomheder og omlægning af lån i fast ejendom
  • Overtagelse og salg af nødlidende fordringer
  • Finansiel rekonstruktion
  • Formel konkursbehandling og repræsentation i kreditorudvalg
  • Undersøgelser, retssager og tvangsfuldbyrdelse i forbindelse med konkurser
  • Strategier og procedurer inden for international rekonstruktion
  • Driftsmæssige omstruktureringer

I en række europæiske lande udpeges vores insolvensadvokater som rekonstruktører og kuratorer.