Vi rådgiver klienter i en lang række brancher og sektorer og er særligt stærke inden for energisektoren, finanssektoren, sundhedssektoren, hotel-, restaurant- og fritid, fast ejendom, detailbranchen, sport, teknologi og transport.

Af vores seneste og mest betydelige internationale sager kan nævnes:

  • Trident Microsystems – Advokat for chip- og softwarevirksomheden Trident Microsystems, Inc. i forbindelse med dennes begæring om rekonstruktion (Chapter 11) ved den amerikanske skifteret i Delaware og salget af Tridents division for set-top-bokse til Entropic Communications mod overtagelse af forpligtelser og et kontantbeløb på USD 55 mio., salget af Tridents TV-division til Sigma Designs mod overtagelse af forpligtelser og et beløb på USD 30 mio. og afvikling af Tridents 16 udenlandske datterselskaber i 11 forskellige lande. Vi blev i 2013 tildelt prisen ”Corporate/Strategic Acquisition of the Year” (fra USD 50 mio. til USD 100 mio.) af M&A Advisor International Awards for salget af Trident Microsystems
  • Dawnay Day – Rådgivning til den største seniorlångiver Norwich Union (det nuværende Aviva) og BDO Stoy Hayward som rekonstruktører i rekonstruktionen af Dawnay Day, et globalt konglomerat inden for fast ejendom og finansielle ydelser med aktiver for GBP 1 mia
  • Nortel Networks ‎canadiske kreditorudvalg – Antaget som amerikanske og internationale juridiske rådgivere for Nortel Networks’ ‎canadiske kreditorudvalg i konkursbehandlingen af Nortels canadiske moderselskab og dets koncernselskaber i USA og EMEA-regionen, herunder tvisten om, hvordan provenuet på USD 7,3 mia. fra salg af aktiver verden over skulle fordeles mellem dem
  • Lexi Holdings – Bistand til et syndikat af britiske banker og KPMG som rekonstruktører og kuratorer i rekonstruktions-/konkursboet efter Lexi Holdings. Selskabet blev bedraget for ca. GBP 50-70 mio. Vi fik afsagt dom mod 18 parter, fik idømt hovedbagmanden bag bedrageriet en fængselsstraf og fik inddrevet ca. 40 mio. i faste ejendomme over hele verden
  • Ineas – Rådgivning om konkursbehandlingen af Ineas, et paneuropæisk internetbilforsikringsselskab. Dette var en af de største konkurser i forsikringsbranchen i Europa i nyere tid. I tæt samarbejde med den hollandske nationalbank og det hollandske finanstilsyn rådgav vi om behandlingen af forsikringspolicer, videreførelse og/eller overdragelse af aktiviteterne og anvendelse af garantimidler
  • Solar Enertech Corp – Rådgivning om rekonstruktionen af Solar Enertech Corp, en fabrikant af solcelleprodukter med hovedsæde i USA og aktiviteter i Hongkong og Shanghai. Vi blev udpeget til i samarbejde med FTI Consulting at rekonstruere både moderselskabet og dets datterselskaber
  • Velti plc – Advokat for Velti plc’s amerikanske datterselskaber i forbindelse med rekonstruktionen (Chapter 11) af Velti plc i Wilmington, Delaware, og salget som led heri af dets amerikanske, britiske og indiske virksomheder inden for mobil markedsføring samt visse af dets reklamevirksomheder i USA til GSO Capital Partners, Blackstones kreditdivision. Vi blev i 2014 tildelt prisen ”Restructuring Deal of the Year” (under USD 1 mia.) ved M&A Advisor International Awards for Chapter 11-rekonstruktionen af Velti plc’s amerikanske datterselskaber
  • Lehman Waterfall Application – Rådgivning til kuratorerne i boet efter Lehman Brothers Limited (LBL) i de seneste 18 måneder vedrørende den meget omtalte Lehman Waterfall Application, hvor det bl.a. skal afgøres, hvordan realiserede aktiver i LBL’s bo (som forventes at udgøre ca. GBP 300 mio.) skal fordeles, og hvor i konkursordenen rentekrav hører til; afgørelsen vil få væsentlig indflydelse på værdien af gælden i Lehman Brothers International (Europe), som der på nuværende tidspunkt er et meget aktivt marked for
  • Project Dawn – Samarbejde med IBRC og specialkuratorerne i de forskellige faser i salget af IBRC’s låneportefølje. Tovholder på forskellige processer, herunder 1) gennemgang af de ca. 40 forbindelser, som DLA oprindeligt var i kontakt med, 2) oprettelse af et datarum for DLA-forbindelserne, 3) gennemgang af alle låne- og sikkerhedsstillelsesdokumenter med henblik på mulighederne for overdragelse, 4) besvarelse af spørgsmål fra budgiverne
  • Scottish Resources Group – Rådgivning til Bank of Scotland plc om rekonstruktionen af Scottish Coal Company Limited (SCCL) og den efterfølgende konkurs samt de forskellige miljørisici for banken efter konkursen. SRG var det største mineselskab inden for dagbrydning i Storbritannien med syv miner med dagbrudsdrift og en omsætning på over GBP 200 mio. samt et reserveret udviklingsareal på ca. 10.000 hektar. Sagen fik stor medieopmærksomhed i Skotland på grund af dens strategiske betydning, og fordi SRG beskæftigede ca. 800 medarbejdere