Add a bookmark to get started

7 January 20211 minute read

Jaaroverzicht publiek recht 2020

In 2020 heeft COVID-19 de gezondheidszorg lamgelegd en de hele arbeidsmarkt gedigitaliseerd. Het heeft ons de andere uitdagingen en markante gebeurtenissen van de laatste maanden bijna doen vergeten. Om er maar enkele te noemen: de brexit, de massale jongerenstrijd voor het klimaat en de vorming van een Belgische federale regering.

De gezondheidscrisis heeft de lidstaten, waaronder België, evenals de Europese Unie aangezet tot het ontwikkelen van een sterke visie voor het herstel. Deze benadrukt vooral het belang van de versnelling van overheidsinvesteringen om bij te dragen tot het economisch herstel, met een gezamenlijke, duurzame en innoverende aanpak. De publieke sector moet een sleutelrol spelen in de exit strategie voor de huidige crisis en moet zich daarvoor kunnen beroepen op deskundige en goed geadviseerde partners.

Ons team in publiek recht heeft zich toegelegd op de redactie van deze bundel waarin enkele tendensen en laatste nieuwigheden inzake publiek recht zijn opgenomen.

U vindt er onze commentaren met betrekking tot de laatste markante arresten, de laatste tendensen en nieuwe (komende) elementen inzake overheidsopdrachten, omgevings– en energierecht, alsook een aantal waardevolle gegevens omtrent COVID-19, de brexit en publiekrechtelijke geschillen.

Het jaaroverzicht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en het Engels.

Print