Internship Programme 2020

Wij werven studenten aan die ingeschreven zijn in Master I of II aan een Belgische rechtsfaculteit voor ons stage programma in 2020. Het is een uitzonderlijke kans om een betaalde stage te lopen in een internationaal advocatenkantoor tijdens de zomermaanden of op een ander moment in 2020.

Stel u voor 20 december 2019 kandidaat via:

Internships 2020

Nous engageons des étudiants inscrits en Master I ou II dans une faculté de droit en Belgique pour notre programme de stage 2020. C’est une opportunité exceptionnelle d’effectuer un stage rémunéré au sein d’un cabinet international durant l'été, ou à un autre moment en 2020.

Posez votre candidature avant le 20 décembre 2019 via

Internships 2020