Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) .fi -verkkotunnuksia koskevat säännökset tulevat voimaan 5.9.2016

By:

Uusien säännösten voimaantulo ei vaikuta tällä hetkellä voimassa olevien .fi -verkkotunnusten voimassaoloaikaan.

Verkkotunnusten käyttäjien on kuitenkin tarpeen ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ollakseen valmiina, kun voimassa oleva verkkotunnus pitää esimerkiksi uusia taikka siirtää, tai sitä koskevia tietoja päivittää rekisteriin. Aikaisemmin .fi -verkkotunnuksen haltija on voinut käyttää asiamiestä edustajanaan kaikissa .fi -verkkotunnuksen muutoksiin liittyvissä asioissa, mutta 5.9.2015 lähtien kaikki näitä verkkotunnuksia koskevat palvelut, mukaan lukien verkkotunnusten hakeminen ja uudistaminen, on hankittava verkkotunnusvälittäjältä. Viestintävirasto ylläpitää listaa välittäjistä:

https://domain.fi/s/FI/IspSearch

Verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat säännökset ovat olleet Suomessa perinteisesti tiukat. Lain voimaantulon myötä verkkotunnuksen hakeminen helpottuu, kun tietoyhteiskuntakaaressa on poistettu .fi -verkkotunnuksen hakijaan aikaisemmin verkkotunnuslaissa (223/2003) kohdistetut kotipaikkavaatimukset ja kun verkkotunnuksen muoto saa olla aikaisempaa vapaampi. Muutoksen voimaantulon myötä ulkomaiset yritykset ja yksityishenkilöt voivat siis hankkia .fi –verkkotunnuksia, ja verkkotunnuksessa voi käyttää esimerkiksi yritysmuotojen lyhennyksiä ja aikaisemmin kiellettyinä pidettyjä sanoja (yleiskielen sanat ja jopa kirosanat). Verkkotunnuksen käyttäminen ei ole enää edellytyksenä verkkotunnuksen hankkimiselle, eikä verkkotunnuksen hankkiminen edelleenluovutustarkoituksessa ole kiellettyä.

Viestintävirasto pitää jatkossakin rekisteriä .fi -verkkotunnusten haltijoista ja myöntää uudet verkkotunnukset. Verkkotunnus ei lainmuutoksen voimaantulon jälkeenkään saa loukata muiden tahojen yksinoikeuksia, kuten esimerkiksi tavaramerkkejä ja muita tunnusmerkkejä. Verkkotunnuksen sisältö ei myöskään saa olla loukkaava, jolta osin arvioitavaksi tulevat myös rikoslain säännökset. Vastuu verkkotunnuksen lainmukaisuudesta ja käytöstä on kyseisen .fi -verkkotunnuksen käyttäjällä, vaikka myös verkkotunnusvälittäjän tulee kiinnittää huomiota haettavan verkkotunnuksen lainmukaisuuteen.

Vastaavat muutokset tulevat voimaan 5.9.2016 koskien Ahvenanmaan .ax-verkkotunnusta.