Maarit Göös on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän hoitaa erilaisia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä. Maaritilla on kokemusta sekä riita- että rikosasioista. Hän on hoitanut myös markkinaoikeudessa vireillä olevia prosesseja.

Ennen siirtymistään asianajotoimintaan Maarit on työskennellyt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sihteeristössä välimiesmenettelyjen hallinnointitehtävissä.