Daniela Hallvar on pääasiassa erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen.

Hän on osallistunut lukuisiin rajat ylittäviin transaktioihin, viime aikoina erityisesti kiinteistö-, teknologia-, pääomarahoitus- sekä terveydenhuoltoalaan liittyen. Hänen yhtiöoikeudelliseen asiantuntemukseensa kuuluvat muun muassa erinäiset corporate governance – asiat sekä johdon vastuuseen liittyvät kysymykset. Lisäksi hän työskentelee säännöllisesti erilaisten yritysten toimintaan liittyvien kaupallisten sopimusten parissa.

Danielan asiantuntemukseen kuuluu lisäksi myös rahoitusoikeus. Hänellä on laaja kokemus yrityskauppojen rahoittamisesta, vientiluotoista, uudelleenjärjestämisestä sekä jälleenrahoituksesta ja hän avustaa asiakkaita säännöllisesti rahoitusalan sääntelyyn liittyvissä asioissa.