Harriet Lagus on erikoistunut riidanratkaisuun ja insolvenssioikeuteen. Hänellä on vuosien kokemus asiakkaiden edustamisesta oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä, erityisesti sopimus- ja työoikeuteen liittyvissä riita-asioissa.

Harrietilla on laaja kokemus myös erityyppisten yhtiö-, sopimus- ja työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Lisäksi hän neuvoo yksityishenkilöitä perhe- ja perintöasioissa.