Esa Salonen on erikoistunut riidanratkaisuun. Hänen erityisosaamisaluettaan ovat vakuutus- ja kuljetusoikeus sekä vahingonkorvausoikeus. Hän edustaa niin yritysasiakkaita kuin yksityishenkilöitäkin oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä ja toimii myös välimiehenä. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita mediaoikeudellisissa ja yleiseen sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Ennen asianajajaksi ryhtymistään Esa työskenteli lakimiehenä vakuutusyhtiössä.