Ari Savela on yhtiöoikeuden johtavia asiantuntijoita. Hän neuvoo asiakkaita myös yrityskaupoissa ja arvopaperimarkkinaoikeudessa. Arin osaaminen kattaa yhtiöoikeuden kaikki alueet, mukaan lukien sulautumiset, jakautumiset, pääomarakenteeseen liittyvät järjestelyt, hallituksen vastuukysymykset sekä corporate governancen.

Vihamielisiä yritysvaltauksia koskevan tohtorinväitöskirjansa lisäksi Ari on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita yhtiöoikeuden alalta, mm. yhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Hän on toiminut Suomen Asianajajaliiton julkaiseman oikeudellisen aikakauskirjan Defensor Legisin päätoimittajana vuodesta 2006. Hän on myös osallistunut osakeyhtiölain valmistelutyöhön.

Ennen siirtymistään asianajotoimintaan Ari työskenteli tutkijana Turun ja Helsingin yliopistoissa.