Hans Sundblad on erikoistunut vaativiin yritys- ja rahoitusjärjestelyihin ja avustaa usein pankkeja ja institutionaalisia sijoittajia. Hän toimii myös yhtiöoikeuden ja yleisen sopimusoikeuden asiantuntijana, minkä lisäksi hänellä on laaja kokemus energiatoimialan sääntelystä.

Hansin erityisalaa ovat yritysrahoitus, alusrahoitus, elinkaarihankkeet, syndikoidut luotot sekä johdannais- ja muut rahoitusinstrumentit. Hänen erikoisosaamisensa kattaa private equity ja hedge fund -rahastosijoitukset. Hans toimii säännöllisesti myös rahoittajien ja velallisten neuvonantajana rahoituksen uudelleenjärjestelyissä ja yritysten ongelmaluottotilanteissa. Hans hoitaa myös erityisosaamiseensa liittyviä oikeudenkäyntejä.

Hans on toiminut lakimiehenä ja esimiestehtävissä suomalaisissa pankeissa Helsingissä ja New Yorkissa. Hänellä on sitäkin kautta vahva kokemus rahoitusalalta, ja hän on toinen vuosittain ilmestyvän ISDAn (International Swaps and Derivatives Association) vakuuksien oikeudellisia kysymyksiä analysoivan Collateral Opinionin laatijoista.

Ennen yksityissektorille siirtymistään Hans toimi assistenttina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa sekä oikeusneuvosmiehenä ja syyttäjänä. Hän on ollut toinen Suomen edustaja Euroopan komission Common Frame of Reference -asiantuntijaverkossa (CFR-net) sekä vuodesta 2005 Asianajajaliiton sopimusoikeuden asiantuntijaryhmän jäsen.