Salla Tuominen neuvoo asiakkaita pääomamarkkinaoikeudellisissa järjestelyissä, julkisissa ostotarjouksissa ja muissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityisten ja julkisten yhtiöiden yritysjärjestelyissä. Hänellä on myös kokemusta pääomasijoitusalaan liittyvistä toimeksiannoista. Hän on aktiivinen startup-ekosysteemissä ja toimii sekä kasvuyhtiöiden että sijoittajien neuvonantajana. Lisäksi hänellä on syvällinen tietämys corporate governance - ja compliance-asioista.

Sallalla on myös kokemusta erilaisista pankki- ja sijoitustoimintaan liittyvistä toimeksiannoista sekä finanssialan sääntelystä.

Salla toimii hallituksen sihteerinä suomalaisessa markkinointiviestintäalan yrityksessä Zeeland Family Oyj:ssä, joka on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North -markkinapaikalle.