Energian kysyntä kasvaa maailmassa kovaa vauhtia. Siksi energia-alan toimijat haluavat lakimiestensä tarjoavan muutakin kuin pelkkää lakiosaamista. Asiakkaat vaativat syvällistä toimialan tuntemusta ja innovatiivisia ratkaisuja pystyäkseen vastaamaan toimialan haasteisiin. DLA Piperin energia-alaan erikoistuneet lakimiehet tarjoavat asiakkaillemme kohdistettua ja innovatiivista neuvontaa asiakkaiden tarpeiden mukaan kaikkialla maailmassa. 

Energia on toimiala, joka muuttuu ja monipuolistuu ja jonka kysyntä kasvaa jatkuvasti. Alalla toimivat yksityiset ja julkiset yritykset hyötyvät kokeneen ja kansainvälisen tiimimme neuvonnasta energia-alaan liittyvissä lakiasioissa. 

Sähköntuotannon ja -siirron kysyntä kasvaa ennätyksellisesti etenkin kehittyvillä talousalueilla. Tämä kehityssuunta sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet luovat uusia mahdollisuuksia vaihtoehtoisille energiamuodoille ja uusille teknologioille. 

Energia-alan asiakkaamme saavat koordinoitua ja kattavaa neuvontaa tarpeisiinsa, kuten rakentamiseen ja hankkeisiin, yhtiöasioihin, kilpailulainsäädäntöön, sääntelyvaatimuksiin, sopimusasioihin, kaupankäyntiin, käräjöintiin/välimiesmenettelyyn, riita-asioiden ratkaisemiseen ja verotuskysymyksiin. Ymmärrämme teknisiä, maantieteellisiä, kaupallisia ja geopoliittisia tekijöitä, jotka muokkaavat toimialaa. Lisäksi meillä on mahdollisuus hyödyntää erinomaisia yhteyksiämme, toimeksiantajiin ja päätöksentekijöihin kaikkialla maailmassa. 

DLA Piperin energia-alan tiimiin kuuluu asiantuntijoita, jotka tuntevat energia-alan hankkeisiin ja toimintaan sovellettavat tarkat, monikerroksiset ja usein monimutkaiset sääntelykehykset. Annamme valvojille, valvonnan alaisille tahoille, sijoittajille ja muille alalla toimiville neuvontaa sääntelykehyksen vaikutuksista energiahankkeiden ja -toimien suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen aikana. 

Olemme edustaneet alalla toimivia organisaatioita ympäri maailmaa jo vuosikymmenten ajan. Globaali tiimimme palvelee sähkö-, öljy- ja kaasu- sekä ydinvoimamarkkinoilla, uusiutuvien energiamuotojen markkinoilla, energiakaupassa sekä ilmastonmuutos- ja vesimarkkinoilla toimivia asiakkaita. Energiayhtiöiden ohella asiakkaisiimme kuuluu hankkeiden toimeksiantajia, yhtiöitä, rakennuttajia, rahoituslaitoksia, hallintotahoja, julkisten palvelujen tarjoajia ja sääntelyelimiä. 

Asiakaskuntaamme kuuluu monenlaisia yrityksiä maailman suurimmista öljy- ja kaasuyhtiöistä energia- ja raaka-ainekauppaa käyviin investointipankkeihin ja riskisijoituksilla tuettuihin, vaihtoehtoisen energian parissa toimiviin yrittäjiin. Lakimiehemme tarjoavat strategista neuvontaa suunnitteluun, kehittämiseen, rahoittamiseen ja lupa-asioihin sekä lainsäädännöllisiin, poliittisiin ja sääntelyyn liittyviin kysymyksiin.

Focus areas

  • Commodities trading

    DLA Piper is one of the very few law firms that offers the full suite of services associated with successful structured finance transactions. Our team brings long-standing trading and structured transaction experience and specific industry experience to our trading clients. We are particularly well suited to effect quick and innovative structures for our trading clients operating in the energy, agro, transport and infrastructure sectors around the world. We represent a wide range of companies that trade, finance and transport such products. We also represent project investors, banks specializing in trade finance for commodities ventures and financing schemes, and shipping companies that charter, operate and own oceangoing vessels. We know how trading firms operate: fast, efficient, and through the use of transactions that mitigate risk while generating revenue. DLA Piper has the finance and the structured products experience that few firms can offer: we know how to get the deal done. Our added value is our extensive experience and contacts throughout the industry in that we can assist in finding the right counterparty and in structuring the kind of deal that best suits our trading client.

    The team is well equipped to structure transactions to mitigate risk in challenging markets, whatever commodities or technologies are involved and is experienced in providing bespoke financing solutions and cutting‑edge security packages tailored to our clients’ commercial needs. 

Global Leaders