Talouden muutokset huomataan usein kaivoksen suulla paljon aiemmin kuin ne näkyvät taseessa tai johtokunnan kokouspöydällä. DLA Piper pyrkii vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin heidän mukautuessaan maailmanlaajuisten hyödykemarkkinoiden syklisiin muutoksiin. Innovatiiviset ratkaisumme auttavat heitä kohtaamaan alan haasteet ja mahdollisuudet tehokkaalla tavalla. 

Kaivostoimintaan erikoistunut tiimimme voi tarjota kattavan lakiasianratkaisun aina yrityksen käynnistämisestä yrityksen myyntiin tai toimipaikan lakkauttamiseen saakka. Kattava ratkaisu sisältää kaiken päivittäisen toiminnan tarpeista suuremman mittakaavan kansainvälisiin liiketoimiin ja sovitteluun. 

Hyödykkeisiin erikoistuneilla lakimiehillämme on perusteellista tietoa paikallisista sääntely-ympäristöistä, tärkeimmistä hankkeisiin vaikuttavista tekijöistä sekä markkinoista. Ymmärrämme, miten hankkeen eri osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa. Kaivostiimimme suhtautuu kokonaisvaltaisesti hankkeiden kehittämiseen, minkä ansiosta pystymme tarjoamaan tasapainoisen arvion hankekokonaisuuden kannalta parhaista ratkaisuista. Voimme auttaa asiakkaitamme määrittämään ja analysoimaan hankerakenteita, neuvottelemaan niistä ja dokumentoimaan niitä sekä varmistamaan tehokkuuden hankkeen toteutusvaiheessa. 

DLA Piper kehittää innovatiivisia ratkaisuja kaivosyhteisön nykyisin kohtaamiin monimutkaisiin ja tärkeisiin haasteisiin. Kyseiset hankkeet eivät ole tärkeitä pelkästään taloudellisesti, vaan niiden avulla raivataan tietä uusille oikeudellisille käytännöille, jotka vastaavat alan haasteisiin, kuten kolmannen osapuolen infrastruktuurin käyttöoikeuksiin sekä valtion sopimuksiin ja toimilupiin liittyviin kysymyksiin. 

Kaivostoiminta on todella globaali toimiala, ja me pystymme tarjoamaan sekä toimipaikkakohtaista neuvontaa että toimialan asiakkaiden vaatimaa kokemusta ja osaamista. 

Tarjoamme kaivos- ja mineraalialaan liittyvää tukea kaikilla maailman tärkeillä kaivosalueilla, kuten Afrikan, Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Lähi-idän kasvavilla markkinoilla sekä vakiintuneemmilla markkinoilla Australiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. 

Kansainvälisen ulottuvuutemme ansiosta meillä on paikallista vahvuutta ja osaamista, joten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme neuvontaa lainsäädännöllisissä, kulttuurisissa ja poliittisissa kysymyksissä. 

Jos asiakkaalla on useisiin maihin tai useille mantereille ulottuvia hankkeita, me pystymme tarjoamaan kaikki ratkaisut yhdestä paikasta ja tuottamaan palveluja asiakkaan kaikkiin hankkeisiin.

Global Leaders