Rakentamiseen, kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistöjen omistusjärjestelyihin liittyvät oikeudelliset kysymykset kuuluvat DLA Piper Finland:n keskeisiin osaamisalueisiin. Tarjoamme selkeitä, yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja kaupalliset näkökohdat huomioon ottavia neuvoja ja palveluita kaikissa oikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät rakentamiseen ja kiinteistöihin.

Avustamme kiinteistösijoittajia, rakennusliikkeitä ja palveluntarjoajia kiinteistöjen kehittämisessä, omistusjärjestelyissä sekä rakentamiseen liittyvissä asioissa. Palvelemme julkisyhteisöjä rakentamiseen, kaavoitukseen ja aluekehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä rakentamiseen, perustajaurakointiin sekä kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä ja rakennusvirheasioissa. Tarjoamme rakennus- ja kiinteistöjuridista koulutusta.

Avustamme omistajia, sijoittajia, kehittäjiä, rahoittajia ja käyttäjiä kaikissa investointiprojektien juridiikkaan ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Avustamme investointiprojektien kehittämisessä, käynnistämisessä ja toteuttamisessa, alusta loppuun tai missä tahansa vaiheessa.

Olemme olleet mukana monenlaisissa projekteissa, joiden tuloksena on rakennettu kauppa- ja viihdekeskuksia, teitä, patoja ja siltoja, satamia, tehtaita ja voimalaitoksia, toimistoja ja hotelleja, koteja, kyliä ja kaupunkeja, jopa virtuaalimaailmoja.

Tyypilliset toimeksiantomme liittyvät esimerkiksi:

 • kiinteistöjen omistusjärjestelyihin ja niiden rahoitukseen, mukaan lukien sale and leaseback -järjestelyt
 • asunto- ja kiinteistönkauppaan
 • kaavoitusta ja maankäyttöä koskeviin sopimuksiin
 • kiinteistönkehitys- ja aluekehityshankkeisiin
 • projektisopimuksiin ja projektihallintoon
 • rakennusurakkasopimuksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin
 • asuntoyhtiöiden perustajaurakointiin ja julkista rahoitusta nauttiviin asuntohankkeisiin
 • asunto-osakeyhtiön päätöksentekoon
 • rakennusvirhetilanteisiin
 • kiinteistön hallinnan jakamista koskeviin sopimuksiin sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelyihin ja rasitteisiin
 • asuin- tai liikehuoneiston vuokraukseen

Toimeksiantojamme

 • Saksalaisen pääomasijoitusrahasto Cordea Savills Invest GmbH:n avustaminen yrityskaupassa ja sen rahoituksessa yhtiön uuden Nordic Logistics Fundin hankkiessa 15 yhtiötä Tanskasta, Suomesta, Norjasta ja Ruotsista