Asiakkaamme, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja valtiollisille toimijoille, kamppailevat alati muuttuvien hankintasääntöjen ja sääntelyvaatimusten kanssa. Heille avautuu monenlaisia mahdollisuuksia, joihin kuitenkin liittyy kaikkia osapuolia koskevia oikeudellisia seuraamuksia. 

Maailmanlaajuinen talouskriisi on asettanut valtiollisille toimijoille voimakasta painetta kiinnittää huomiota budjetin alijäämään ja velkataakkaan. Sen seurauksena sopimuksista käydään todella kovaa kilpailua, tarjouskustannukset ovat korkeat ja toimittajille asetetaan kovia taloudellisia ehtoja. Kansainvälisten hankintamenettelyjen sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvät käytännöt tuovat omat haasteensa toimittajille ja valtiollisille asiakkaille. 

DLA Piperin valtion sopimustoiminnan ja hankintojen asiantuntijat auttavat asiakkaita vastaamaan näihin haasteisiin. Toisin kuin monet muut, ryhmämme edustaa sekä valtiollisia toimijoita että globaaleja toimittajia sopimuksiin ja hankintavaatimuksiin liittyvissä asioissa. 

DLA Piper tarjoaa räätälöityjä neuvonta- ja lakipalveluja lähes kaikkiin valtion sopimustoiminta- ja hankinta-asioita koskeviin kysymyksiin tarjousstrategiasta mahdollisiin haasteisiin asti. Palveluihin kuuluu strategisten yhteenliittymäsopimusten ja yhteistyösopimusten valmistelu, tarjouksiin liittyvät valitukset ja vaatimukset sekä sopimusten hallinta ja vaateet. Lakimiehemme myös käräjöivät sopimusriidoista ja toimittajiin kohdistuvista vaateista.

Global Leaders