Biotieteen alan asiakkaiden kohtaamat lainsäädännölliset kysymykset vaihtelevat paljon, joten myös osaamisemme on oltava kattava. DLA Piperin biotieteisiin erikoistuneeseen tiimiin kuuluu lakimiehiä, joilla on lainsäädännöllistä, tieteellistä ja lääketieteellistä osaamista ja jotka ymmärtävät asiakkaidemme toimialojen monitahoisuutta ja sääntely-ympäristöä. 

Nykyisten bioteknologiaan ja lääketieteen laitteisiin keskittyneiden yritysten kohtaamat haasteet ovat suurempia kuin koskaan aiemmin. Yritykset, jotka pyrkivät viemään lupaavia hoitoja laboratoriosta markkinoille, on suojattava kyseisiä hoitoja immateriaalioikeuksiin, sääntelyyn ja maineeseen liittyviltä riskeiltä. Viime vuosina painetta on lisäksi tullut monista eri suunnista: osakkeenomistajille vaaditaan suurempia tuottoja, tärkeitä tuottovirtoja menetetään patenttien vanhenemisen tai yleisten haasteiden takia, kilpailu on kovaa tärkeimpien hoitojen osa-alueilla, terveydenhuollon maksajilta tulee hintapaineita, valtiollinen sääntely myös ydinasioiden ulkopuolella on lisääntynyt, tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset ovat kasvaneet, kasvavien markkinoiden tuoton maksimointi aiheuttaa haasteita ja hallinnollisia toimeenpanoja toteutetaan yhä aggressiivisemmin. 

Biotieteisiin erikoistunut tiimimme on asianajotoimistojen suurimpia ja aktiivisimpia. Toimimme yhtenä tiiminä yli 30 lainkäyttöalueella ja yhdistämme asiaosaamisen laajaan toimialaosaamiseen, joka kattaa tieteelliset, lääketieteelliset, kaupalliset sekä sääntelyyn ja toimeenpanoon liittyvät olosuhteet, joita biolääketieteen, lääketieteen laitteiden, tutkimuksen ja diagnostiikan aloilla toimivat asiakkaamme kohtaavat. 

DLA Piperin tiimiin kuuluu palkittuja lakimiehiä, jotka antavat neuvontaa riita-asioihin, sääntelyyn ja tutkintaan, immateriaalioikeusstrategioihin ja niiden toteuttamiseen, fuusioihin ja yritysostoihin, lisensointiin ja jakeluun sekä kliinisiin kokeisiin liittyvissä asioissa. Lisäksi he tukevat asiakkaita myös muussa riskienhallinnassa, kuten hallintosuhteisiin, ympäristölainsäädäntöön, tuontiin ja vientiin, verotukseen, kiinteistöihin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Monet lakimiehistämme ovat aiemmin työskennelleet toimialan ammattilaisina, monilla on tohtorin tutkinto tai muu jatkotutkinto biotieteiden alalla ja osa on toiminut aiemmin valtion virkamiehinä tai syyttäjinä. Ymmärrämme, että asiakkaidemme tarpeet vaihtelevat, joten organisoimme ja räätälöimme palvelutiimejämme nopeasti, olipa kyseessä suuri lääkealan yhtiö, keskikokoinen lääketieteen laitteita valmistava yritys tai kehittämisvaiheessa oleva biotekniikka-alan yritys. Tehokkuuden takaamiseksi tiimien tukena on kansainvälisiä ja paikallisia toimijoita. 

Ensiluokkaisen rekrytoinnin, budjetoinnin ja erityisesti globaalien biotieteen asiakkaidemme avuksi kehitettyjen laskutusjärjestelmien ansiosta voimme taata, että tiimimme tuottavat mahtavien tuloksien lisäksi myös lisäarvoa.

Global Leaders