DLA Piperin kansainvälisen kaupan, sääntelyn ja valtionhallinnon tiimi tarjoaa neuvontaa sääntelyprosessin kaikissa vaiheissa. Sääntelyyn liittyvässä neuvonnassamme keskitymme muun muassa kansainväliseen kauppaan, kartelli- ja kilpailulainsäädäntöön sekä hyvään globaaliin hallintoon.

Kansainvälisesti toimivien yritysten on noudatettava lukemattomia asetuksia ja hallinnollisia sääntöjä ja määräyksiä, joista monet vaikuttavat suoraan yritysten liiketoiminnan harjoittamiseen tai toiminnan laajentamiseen. Sääntelyvaatimukset, hallinnon vaatimukset ja yleispoliittinen tilanne muuttuvat jatkuvasti politiikan, historian, lainsäädännöllisten päätösten, etujärjestöjen sekä edeltävien ja uusien tapahtumien myötä. 

Toimintamme 

Sääntelyn noudattamisen varmistaminen edellyttää puolueetonta ja realistista arviointia, jossa tarkastellaan oikeudellisia sekä sääntelyn noudattamiseen ja maineeseen liittyviä riskejä, jotka voisivat uhata liiketoimintatavoitteita. 

Edustamme asiakkaita kansallisten, ylikansallisten ja paikallistason hallintotahojen edessä monissa erilaisissa julkispoliittisissa, lainsäädännöllisissä, sääntelyyn liittyvissä ja hallinnollisissa kysymyksissä:

 • Yhdysvalloissa teemme läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja pyrimme viemään heidän näkemyksiään eteenpäin Valkoiseen taloon ja toimeenpano-osastoille, kongressiin ja sitoutumattomille hallintotahoille. 
 • Vastaavasti lakimiehemme ovat johtavia toimijoita Euroopan unionin toimeenpano-, lainsäädäntö- ja oikeuslaitosten suuntaan. 
 • Paikallistasolla edustamme asiakkaitamme säännöllisesti kansallisten, alueellisten, osavaltioiden ja paikallisten hallintotahojen suuntaan kaikkialla maailmassa. 
 • Edustamme säännöllisesti myös kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Yhdistyneissä kansakunnissa, alueellisissa sopimusjärjestöissä ja monenkeskisissä kehittämisorganisaatioissa. 
Ryhmämme soveltaa työssään monialaista lähestymistapaa, koska tie menestykseen ei ole suoraviivainen, vaan se vaatii huolellisesti koordinoituja toimia eri foorumeilla. 

Lakimiehemme ja politiikka-asiantuntijamme työskentelevätkin usein rajat ylittävissä monialaisissa tiimeissä, mikä takaa asiakkaillemme tehokkaimmat tulokset. Asiakkaat ymmärtävät entistä paremmin sen, että lainsäädäntö- ja hallintoasioiden ajaminen on erityinen taito, joka on paljon muutakin kuin toimeenpanolta puolustautumista tai pyrkimystä kumota vastikään voimaan saatettuja sääntöjä tai määräyksiä. 

Hallintotiimiimme kuuluu taitavia asianajajia ja aihealueiden asiantuntijoita, joilla on osaamista monenlaisista poliittisista kysymyksistä. Sääntely- ja hallintoasiainryhmämme on asianajotoimistojen suurimpia, ja siihen kuuluu lakimiehiä ja politiikan asiantuntijoita ympäri maailmaa. Monet ryhmän jäsenistä ovat toimineet aiemmin johtotehtävissä valittuina tai nimitettyinä tai henkilökunnan jäseninä hallinnon eri osa-alueilla tai saaneet tärkeää kokemusta julkishallinnosta työskennellessään yritysmaailmassa. DLA Piperin tiimiin kuuluvia aiempia virkamiehiä ovat:

 • Secretary of Transportation Ray LaHood
 • Senate Majority Leader George Mitchell
 • Senator Saxby Chambliss
 • Congressman and Governor Mike Castle
 • Governor and US Ambassador to Canada Jim Blanchard
 • Chair, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Sheila Bair
 • Commissioner, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Bart Chilton
 • Assistant Attorney General, Office of Legislative Affairs and Director, Office of Policy Development, Tom Boyd
 • Assistant Attorney General (Tax Division) Kathy Keneally
 • US Ambassador to Belgium Tom Korologos
 • US Attorney, Washington, DC, Earl Silbert
 • US Attorney, District of Minnesota, Rachael Paulose

Global Leaders