DLA Piperin lakimiehet ovat riidanratkaisun, välimiesmenettelyn, tutkinnan ja vaihtoehtoisien riidanratkaisumenetelmien asiantuntijoita, ja he hyödyntävät kokemustaan auttaakseen asiakkaita parhaiden strategioiden laatimisessa. 

Meillä on paikallista osaamista, jota voimme soveltaa sääntelyyn liittyvässä, taloudellisessa, poliittisessa ja kulttuurisessa kontekstissa lainsäädäntökysymyksiin ja tapausstrategioiden laatimiseen. Hoidamme säännöllisesti teknisesti haastavia ja monitahoisia, useita eri lainkäyttöalueita koskevia asioita. Maailmanlaajuisen ulottuvuutemme ansiosta pystymme tarjoamaan täysin integroidut tiimit ja tasaisen laadun riippumatta siitä, missä asiakkaamme harjoittavat liiketoimintaa. Autamme hallitsemaan mahdollisia riskejä ja toteuttamaan tehokkaita ratkaisuja, jotta kalliita riitatilanteita ei pääsisi syntymään. Pyrimme ratkaisemaan liiketoiminnan monimutkaisia riita-asioita mahdollisimmat nopeasti ja tehokkaasti ja tarjoamaan asiakkaiden liiketoimintatavoitteiden mukaisia ratkaisuja. 

DLA Piperin maailmanlaajuinen riita-asioihin ja sääntelyyn erikoistunut lakimiestiimi on maailman suurin riita-asioihin erikoistunut tiimi, joka on mainittu The Lawyer's Top 50 Litigation -raportissa. 

Maailmanmarkkinoiden globalisoituminen on tuonut mukanaan rajoittamattomat kaupalliset mahdollisuudet. Samalla se on kuitenkin lisännyt potentiaalista oikeudellista vastuuta altistamalla ympäri maailmaa toimivia yrityksiä taloudellisille ja maineeseen liittyville riskeille useilla eri lainkäyttöalueilla. Kyseisten riskien minimoiminen edellyttää sitä, että mukana on jo aikaisessa vaiheessa kokeneita lakimiehiä, jotka ymmärtävät niin kulttuurista, oikeudellista kuin sääntelyynkin liittyvää ympäristöä, mutta jotka pyrkivät myös tinkimättömästi tuottamaan asiakkailleen tuloksia silloin, kun riitatilannetta ei voida välttää.

Global Leaders