DLA Piperin uudelleenjärjestelyihin erikoistuneilla lakimiehillä on vankka kokemus asiakkaiden neuvonnasta tutkinnan, toimeenpanon, käräjöinnin ja omaisuuden palauttamisen suhteen useilla eri lainkäyttöalueilla. Neuvomme asiakkaita kaikissa julkisiin ja yksityisiin yrityksiin liittyvissä asioissa vaikeissa tilanteissa. 

Hoidamme sekä keskisuuria että kaikkein suurimpia kansallisia ja kansainvälisiä uudelleenjärjestely- ja maksukyvyttömyystilanteita. Kokemuksemme ulottuu myös uudelleenjärjestelyistä ja maksukyvyttömyydestä syntyviin riita-asioihin. 

DLA Piperin asiakaskuntaan kuuluu luotonsaajia, luotonantajia, viranomaistahoja, edunvalvojia, osakkeenomistajia, ylimpiä johtajia sekä ongelmavelkojen ja varojen ostajia ja sijoittajia. 

Meillä on uudelleenjärjestelyihin erikoistuneita lakimiehiä Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Heillä on kokemusta ja resursseja hoitaa asiakkaiden uudelleenjärjestelyihin ja maksukyvyttömyyteen liittyviä tilanteita kansallisesti ja kansainvälisesti.

Global Leaders