Utoljára frissítve 2018 májusában

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban kerül meghatározásra, hogy milyen módon kezeljük adatait, amikor Ön (i) meglátogatja, vagy regisztrál honlapunkra, a www.dlapiper.com-ra, vagy bármely ahhoz kapcsolódó honlapra, vagy weboldalra (a "Honlap") vagy (ii) kapcsolatba lép velünk a DLA Piper által biztosított termékek vagy szolgáltatások használatának céljából ("Szolgáltatások"). Továbbá, jelen Adatvédelmi Szabályzat információkat tartalmaz azokra, akiknek személyes adatait az általunk harmadik személyek részére nyújtott Szolgáltatásaink során kezelhetjük, valamint olyan személyek tekintetében, akik a DLA Piper állásajánlataira jelentkeznek.

1. Jelen Szabályzat célja 9. Harmadik fél vállalkozók és egyéb adatkezelők
2. Kik vagyunk, és mivel foglalkozunk 10. Kik részére továbbítjuk személyes adatait
3. Így léphet velünk kapcsolatba 11. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait
4. Az általunk gyűjtött személyes adatok köre 12. Bizalmas kezelés és személyes adatai biztonsága
5. Hogyan használjuk fel személyes adatait 13. Az adataihoz való hozzáférés joga és további, Önt megillető jogok
6. Milyen jogalapunk áll fenn személyes adatai felhasználására és kezelésére 14. Harmadik fél által üzemeltetett honlapok és szponzorok általi adatgyűjtés
7. Kivel osztjuk meg személyes adatait 15. Jelen Szabályzat módosítása
8. Cookie-k és hasonló technológiák használata

1. Jelen Szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi Szabályzat ("Adatvédelmi Szabályzat") tartalmazza az olyan személyes adatok gyűjtésére és kezelésének céljára vonatkozó szemléletünket, amelyet Öntől, vagy harmadik fél által Önnel kapcsolatban gyűjtünk. Jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározásra kerülnek továbbá az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésére vonatkozó jogai.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat áttekintésével tájékozódhat arról, hogy milyen természetű személyes adatokat kezelünk, illetve milyen módon kérelmezheti ezen adatok törlését, aktualizálását, továbbítását, és/vagy az Ön számára hozzáférhetővé tételét.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a megalapozott döntéshozatalban Honlapunk, illetve Szolgáltatásaink igénybevétele során, és/vagy annak megértésében, hogy Szolgáltatásaink harmadik fél részére történő nyújtása, illetve a DLA Piper állásajánlataira való jelentkezés során adatait milyen módon kezeljük. Kérjük, szánjon pár percet ennek áttekintésére és értelmezésére.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag az Ön általunk gyűjtött személyes adataira alkalmazandók.

Back to top

2. Kik vagyunk, és mivel foglalkozunk

A DLA Piper egy globális jogi tanácsadó cég, amely számos különállóan alapított és szabályozott olyan jogi személyen keresztül működik, amelyek jogi, illetve egyéb tanácsadói szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik számára, az illetékes joghatóságok vonatkozó jogszabályaival összhangban. Valamennyi jogi, illetve egyéb típusú szolgáltatást nyújtó DLA Piper iroda részletes leírása itt található.

A DLA Piper UK LLP és DLA Piper LLP (US) közös adatkezelőként felelős az Ön által Honlapunkon keresztül szolgáltatott személyes adatai tekintetében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy attól függően, hogy Szolgáltatásaink nyújtása érdekében Ön melyik DLA Piper irodával köt szerződést, az alábbi irodáink is lehetnek adatkezelők az Ön személyes adatai vonatkozásában a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

www.dlapiper.com/practicingentities

Back to top

3. Így léphet velünk kapcsolatba

Amennyiben bármilyen jellegű kérdése merülne fel a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, vagy gyakorolni kívánja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt jogait, kérjük, az alábbi módon lépjen velünk kapcsolatba:

 • küldjön email-t a következő címre: privacyteam@dlapiper.com; vagy
 • hívjon minket a következő telefonszámon: +44 (0)20 7349 0296
Back to top

4. Az általunk gyűjtött személyes adatok köre

Üzleti tevékenységünk során Önnel kapcsolatos személyes adatokat gyűjthetünk Öntől, ideértve a Honlapunk Ön által történő használatát, a velünk információkérés céljából történő kapcsolatfelvételét, a jogi, illetve egyéb szolgáltatásaink igénybevételét, vagy az Ön, illetve egy vagy több ügyfelünk vagy munkatársunk közötti kapcsolatból eredő adatgyűjtést.

Személyes adatainak általunk történő gyűjtésének elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson számunkra:

 • személyazonosságának ellenőrzésében,
 • Szolgáltatásaink nyújtásában,
 • új Szolgáltatások javításában, fejlesztésében, értékesítésében,
 • az Ön által a Honlapunkon keresztül elküldött, vagy Szolgáltatásaink igénylésére vonatkozó kéréseinek teljesítésében,
 • kérések vagy jogviták kivizsgálásában, rendezésében,
 • az alkalmazandó jogszabályoknak, bírósági határozatoknak, egyéb bírósági eljárásoknak, vagy hatósági megkeresésnek való megfelelés érdekében,
 • az Önnel kötött megállapodásunk teljesítésében
 • a saját, illetve harmadik személyek - ideértve ügyfeleinket, illetve Honlapunk felhasználóit, vagy Szolgáltatásaink igénybevevőit - jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében
 • munkaerő-felvétel céljából, és
 • jogszabály által előírt vagy megengedett egyéb felhasználási célból.

Ezen célok teljesítése érdekében az alábbi személyes adatok kerülhetnek kezelésre:

 • Amennyiben meglátogatja Honlapunkat:
  • Név és foglalkozás.
  • Elérhetőségek, úgy, mint: a cég, amelynek alkalmazásában áll, email-cím, és adott esetben közösségi média platformon regisztrált felhasználói fiókhoz kapcsolódó információk.
  • Demográfiai adatok, úgy, mint: lakcím, preferenciák és érdeklődési kör.
  • A Szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos, egyéb vonatkozó információ.
 • Amennyiben Ön a Szolgáltatásainkat igénybe vevő egyéni ügyfél, vagy potenciális ügyfél:
  • Név és foglalkozás.
  • Elérhetőségek, úgy mint: a cég, amelynek alkalmazásában áll és email-cím (amennyiben meg kívánja adni).
  • Fizetési adatok.
  • Olyan információ, amit a Szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban biztosít számunkra, a DLA Piper részére nyújtott utasításai természetének megfelelően.
  • Az Ismerje meg Ügyfeleit (Know Your Client) és/vagy pénzmosás-ellenes (Anti-Money Laundering) szabályok, valamint az ügyfél-felvételi eljárás részeként előírt, releváns információk. Ezek esetlegesen tartalmazhatnak olyan, pénzügyi forrásra utaló információt az ügyfeleinkkel való kapcsolatfelvételkor, illetve a kapcsolat fennállásának időtartama alatt, amit mi kérünk és/vagy harmadik forrásból szerzünk meg. Ezen ellenőrzés forrásai magukban foglalhatnak olyan dokumentációt, amit vagy Ön szolgáltat, vagy a Honlapunk használata során kérünk (vagy mindkettő).
  • Olyan információk, amit találkozókon, eseményeken való részvétellel összefüggésben biztosít számunkra, amik magukban foglalhatnak olyan, táplálkozási szokásaira vonatkozó információkat, amik tartalmazhatnak egészségügyi állapotára, vagy vallási nézeteire való utalást.
  • Egyéb, Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos információk.

A DLA Piper megbízói elsősorban gazdasági társaságok. Ezen megbízások részeként azonban személyes adatok kerülhetnek birtokunkba (például: bármely vállalati ügyfelünk, vagy potenciális ügyfelünk tisztségviselőivel, munkavállalóival; ellenérdekű féllel, eladóval, vevővel, illetve ezek jogi tanácsadóival vagy munkavállalóival kapcsolatos hasonló személyes adatok).

Amennyiben Ön olyan magánszemély, akinek személyes adatait a Szolgáltatásaink mások részére történő nyújtásából kifolyólag kezeljük (ideértve az egyéni és vállalati ügyfeleket), a nyújtott Szolgáltatás természetétől függően különböző jellegű személyes adatok kerülnek kezelésre.

Ez magában foglalhat bármely vállalati ügyfél vagy potenciális ügyfél tisztségviselőivel, munkavállalóival; versenytársaival vagy vásárlóival, illetve azok jogi, vagy egyéb tanácsadóival, vagy munkavállalóival kapcsolatos hasonló személyes adatokat.

Például, ha vagyonkezelők részére nyújtunk, nyugdíjellátással kapcsolatos tanácsot, ennek során birtokunkba, majd általunk kezelésre kerülhetnek (egyéb információk mellett) a nyugdíjrendszer tagjaira vonatkozó, juttatásokra való jogosultsággal, nyugdíjjogosultsággal, nyugíjellátás összegével, elérhetőségekkel, születési idővel, nemmel kapcsolatos információk.

Felmerülhet, hogy olyan harmadik felekre vonatkozó személyes adat kezelésére is szükség van, akik ügyfeleink vagy a Szolgáltatások ügyfeleink részére való nyújtásában érintett más személyek, vagy társaságok megbízása alatt állnak (például más jogi tanácsadó cégek, szakértők, stb.).

Ez egy olyan, nem kimerítő jellegű lista, amely megfelelően tükrözi egy jogi tanácsadó cég által, jogi szolgáltatás végzése során felmerülő, adatkezeléssel érintett személyes adatok természetét.

Ügyfelekre és potenciális ügyfelekre vonatkozóan abból a célból is gyűjtünk információt, hogy az Ön érdeklődését lehetségesen felkeltő termékeinket és Szolgáltatásainkat értékesítsük:

 • Név és elérhetőségek.
 • Egyéb üzleti információk, pl.: munkakör vagy a cég, amelynek alkalmazásában áll.
 • Olyan területek vagy témák, amelyek felkelthetik érdeklődését.
 • Olyan további információk is gyűjtésre kerülhetnek, mint például a rendezvények, amelyeken részt vesz - ezek magukban foglalhatnak olyan, táplálkozási szokásaira vonatkozó információkat, amik tartalmazhatnak egészségügyi állapotára vagy vallási nézeteire való utalást (amennyiben meg kívánja osztani velünk).

Amennyiben Ön a DLA Piper potenciális munkavállalója:

 • Név és munkakör.
 • Elérhetőségek, ideértve az email-címet is.
 • Önéletrajz, ideértve az életkorát, és/vagy nemét, és, amennyiben meg kívánja osztani velünk, végzettségét, foglalkoztatási előtörténetét, illetve minden olyan hasonló jellegű információt, amelyet meg kíván velünk osztani.
 • További, a DLA Piper-hez való munkaerő-felvételhez kapcsolódó, vonatkozó információk.
Back to top

5. Hogyan használjuk fel személyes adatait

Személyes adatait az alábbi célokból kezelhetjük:

 • Szolgáltatások nyújtása
  Olyan személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, amelyeket Ön a Honlapunk és/vagy Szolgáltatásaink használata során, önkéntesen, a Szolgáltatásaink nyújtásának számunkra lehetővé tétele céljából oszt meg velünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatásaink nyújtása során Üzleti Feltételeink alkalmazandók.
  • Mi erre a jogalapunk?
   Az Önnel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van adatainak kezelésére.
 • Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások
  A Honlapunk számos olyan különböző felhasználói felületet használ, amelyek Öntől Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, elektronikus kérdőív, vagy telefonos tudakozó formájában információ megosztását kérik. Minden esetben kérhetünk elérhetőségekkel kapcsolatos információt, valamint egyéb, a Szolgáltatásainkról való tájékozódásra vonatkozó személyes adatokat. Ezen információk lehetővé teszik számunkra, hogy kéréseinek eleget tegyünk.
  • Mi erre a jogalapunk?
   Jogos érdekünkben áll, vagy harmadik fél jogos érdekében áll személyes adatai annak érdekében történő felhasználása, hogy Ön, vagy más ügyfeleink számára a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosíthassuk.
 • Üzleti adminisztráció és jogszabályi megfelelés (compliance)

  Az alábbi, üzleti adminisztrációhoz és a jogszabályoknak való megfeleléshez kapcsolódó célokból használjuk fel személyes adatait:

  • jogi kötelezettségeinknek való megfelelés (ideértve valamennyi Ismerje meg Ügyfeleit (Know Your Client) és/vagy pénzmosás-ellenes (Anti-Money Laundering), összeférhetetlenségre vonatkozó, vagy ehhez hasonló kötelezettséget, korlátozás nélkül, a hatósági előírások betartásával);
  • törvényen alapuló jogaink érvényesítése;
  • harmadik felek jogainak védelme; és
  • olyan üzleti tranzakciókkal kapcsolatban, mint összeolvadás, szerkezetátalakítás (restructuring) vagy eladás.
  • Mi erre a jogalapunk?
   Azon esetekben, amelyekben üzletátruházással kapcsolatban használjuk fel személyes adatait, jogaink vagy harmadik személyek jogainak érvényesítése a mi, vagy harmadik személyek jogos érdekében áll. Minden egyéb, jelen bekezdésben foglalt felhasználási cél vonatkozásában személyes adatait annak érdekében vagyunk kötelesek felhasználni, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.
 • Munkaerő-felvétel
  Személyes adatait az alábbi, munkaerő-felvételhez kapcsolódó célokból használjuk fel:
  • Abból a célból, hogy alkalmasságát azon pozíció tekintetében felmérjük, amelyre a DLA Piper-nél jelentkezett; ideértve partneri szintű pozíciókat, ügyvédi pozíciókat, képzési szerződéseket vagy nyári szakmai gyakornoki pozíciókat, továbbá bármely 'business support', vagy szolgáltató jellegű pozíciót, függetlenül attól, hogy a pályázatok részünkre online formában, email-en vagy nyomtatott formában kerültek megküldésre, vagy személyesen lettek kézbesítve.
  • Abból a célból, hogy a DLA Piper egyenlő bánásmódra vonatkozó profilját felülvizsgáljuk, annak érdekében, hogy biztosítsuk az alkalmazandó jogszabályoknak való azon megfelelést, hogy a DLA Piper nem alkalmaz megkülönböztetést nemi, faji, származási, életkori, szexuális beállítottsági, fogyatékossági, vagy bármely más, helyi jogszabályba ütköző alapon. A DLA Piper minden munkavállalói kérdésben teljes mértékben érdemi alapon dönt.
  • Mi erre a jogalapunk?
   Azon esetekben. amelyekben személyes adatait munkaerő-felvétellel kapcsolatban használjuk fel, az annak érdekében történik, hogy kérésének megfelelően Önnel szerződést köthessünk, vagy, hogy jogos érdekünknek megfelelően a DLA Piper számára a lehető legjobb munkaerő-felvételi döntéseket hozhassuk. Különleges adatokat nem kezelünk, kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi, vagy ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult.

További információért kérjük, tekintse meg a munkaerő-felvételre vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

 • Marketing tájékoztatóanyagok
  Az alábbi marketing tevékenységeket végezzük személyes adatai felhasználásával:
  • Postai tájékoztatóanyag-küldés
  • Email-es tájékoztatóanyag-küldés

Olyan információkat is felhasználunk, amelyek Honlapunk böngészése, vagy email-es kommunikáció és/vagy Szolgáltatásaink nyújtása során kerültek megfigyelésre, annak érdekében, hogy az Ön részére tájékoztató anyagokat küldjünk (az adatgyűjtésre vonatkozóan részletesebb tájékoztatásért kérjük, tekintse meg az alábbiakban található "Ügyfélinterakciók követése és elemzése" bekezdést).

  • Mi erre a jogalapunk?
   Személyes adatainak marketing célokból való felhasználása jogos érdekünk.
   Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek marketing tájékoztatóanyagokat, ha ahhoz hozzájárult, vagy arra törvényi felhatalmazás alapján jogosultak vagyunk.
 • Ügyfél interakciók követése és elemzése
  Olyan személyes adatokhoz kapcsolódó elérhetőségeit is elemezzük, amelyek a Honlapunk böngészése, valamint az Ön részére/Önnel való email kommunikáció során, vagy egyes Szolgáltatásaink megtekintésével kapcsolatban kerültek megfigyelésre.
  Azon esetekben, amelyekben ahhoz jogszabályon alapuló hozzájárulását megadta, cookie-kat, naplófájlokat, és egyéb technológiákat használunk személyes adatainak számítógépe Honlapunkhoz való hozzáféréshez használt hardverjéről és szoftverjéről, vagy mobiltelefonjáról való gyűjtéséhez. Ez a következőket foglalja magában:
  • IP-cím, a Honlap forgalmának és terjedelmének vizsgálatára;
  • munkamenet-azonosító, a Holnap használati statisztikáinak követésére;
  • személyes és szakmai érdeklődésére, demográfiai tulajdonságokra, termékeinkkel való tapasztalataira vagy kapcsolatba lépési preferenciáira vonatkozó információk.

A weboldalunk úgynevezett "cookie"-kat, "web bug"-okat, és "azonosító címkéket" ("Címkék") tartalmaz. Ezen Címkék lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük az Ön részére küldött email üzeneteink kézbesítését, a weboldalunk látogatóit, az elolvasott email-ek számát, valamint egyéb vonatkozó információkat. Egy Címkét tartalmazó email-re való kattintáskor elérhetőségi adatai kereszthivatkozásként megjelenhetnek a forrás-email-ben és a vonatkozó Címkében.

Néhány email üzenetünkben feltüntetünk egy "átirányító URL"-t, ami egy általunk üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódik.

További információért kérjük, tekintse meg a cookie-k használatára vonatkozó szabályzatunkat.

Ezen információk felhasználása lehetővé teszi számunkra, hogy tartalmunk hatékonyságát, illetve Honlapunk és Szolgáltatásaink látogatók általi használatát felmérjük. Ez továbbá lehetőséget biztosít számunkra, hogy felmérjük, hogy Honlapunk mely oldalai bizonyulnak a látogatók számára legvonzóbbnak, Honlapunk mely részei a legérdekesebb a látogatók számára, illetve regisztrált felhasználóink milyen típusú ajánlatokban szeretnének részesülni.

Ezen információkat marketing célokból is felhasználjuk (további információért lásd a fenti bekezdést a marketingről).

  • Mi erre a jogalapunk?
   Azon esetekben, amelyekben személyes adatai nem anonim formában jelennek meg, jogos érdekünkben áll személyes adatai abból a célból történő felhasználása, hogy az Ön és más ügyfeleink számára a lehető legmagasabb színvonalú termékeket és szolgáltatásokat biztosítsuk.
   Személyes adatainak bármely más olyan célból való felhasználásáról, melyet az előbbi felsorolás nem tartalmaz, vagy bármely ezen célokat érintő változásról az elérhetőségei (amennyiben azok rendelkezésünkre állnak) felhasználásával tájékoztatjuk Önt.
Back to top

6. Milyen jogalapunk áll fenn személyes adatai felhasználására és kezelésére

Személyes adatai felhasználása számunkra szükséges;

 • Az Önnel kötött szerződéseinkben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében.
 • Jogos érdekünkben vagy harmadik fél jogos érdekében áll személyes adatai abból a célból történő felhasználása, hogy a lehető legmagasabb színvonalú Szolgáltatást nyújtsuk.
 • A jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében jogi kötelezettségünk személyes adatait felhasználni.
Back to top

7. Kivel osztjuk meg személyes adatait

A DLA Piper egy globális jogi tanácsadó cég, és valamennyi Ön által biztosított vagy általunk gyűjtött információ bármely DLA Piper iroda részére továbbításra, vagy általa kezelésre kerülhet. A DLA Piper irodákról és helyeikről ide kattintva tájékozódhat.

Szükség szerint az alábbi kategóriákba tartozó harmadik felek részére is továbbíthatjuk személyes adatait:

 • Szakmai tanácsadóink, pl.: ügyvédek és könyvelők.
 • Hivatalok és hatóságok.
 • Szakmai felelősségbiztosítók vagy egyéb releváns biztosítók.
 • Szabályozók/adóhatóságok/cégnyilvántartások.
 • Olyan harmadik felek, akik részére bizonyos szolgáltatásokat kiszervezünk, korlátozás nélkül, úgy, mint: iratkezelők és fordítói szolgáltatóirodák, bizalmas hulladékokat kezelők, IT rendszerek vagy szoftverek szolgáltatói, IT Support szolgáltatók, dokumentumok és információk tárolását biztosító szolgáltatók.
 • Olyan harmadik felek, akik a szolgáltatásaink nyújtásában közreműködnek, úgy mint: tanácsadók, választottbírók, mediátorok, titkárok, tanúk, költségtervezet készítők, bíróságok, ellenérdekű felek és ügyvédeik, irat felülvizsgálati platformok, valamint olyan szakértők, mint adótanácsadók vagy értékbecslők.
 • Olyan harmadik felek, akik közreműködnek az ügyfél interakció követésünk elemzésében, mint például a Google Analytics.
 • Olyan harmadik felek, akik postai-, vagy futárszolgálatot biztosítanak részünkre, postai marketing tájékoztatóanyagok vagy ehhez kapcsolódó dokumentumok kézbesítése által.
 • Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen lista nem kimerítő jellegű, és felmerülhetnek további olyan esetek, amelyekben személyes adatait más személyek részére továbbítjuk Szolgáltatásaink leghatékonyabb nyújtása céljából.
Back to top

8. Cookie-k és hasonló technológiák használata

Érdemes tudatában lennie annak, hogy Honlapunk használ bizonyos Címkéket, naplófájlokat és egyéb technológiákat. További, a cookie-k használatával, kezelésével, törlésével kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg Cookie Szabályzatunkat.

Back to top

9. Harmadik fél vállalkozók és egyéb adatkezelők

A fentiekkel összhangban adatfeldolgozó vállalkozókat bízunk meg a Szolgáltatásaink megfelelő nyújtása érdekében, többek között: iratkezelők és fordítói szolgáltató irodák, bizalmas hulladékokat kezelők, IT rendszerek vagy szoftverek szolgáltatói, IT Support szolgáltatók, dokumentumok és információk tárolását biztosítók, akik a nevünkben, az utasításunk szerint személyes adatok kezelését végzik. Megfelelő szintű átvilágítást végzünk, valamint szerződéses dokumentációt készítünk valamennyi vállalkozóra vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat megfelelő módon és a jogi és hatósági követelményekkel összhangban kezeljék.

Amennyiben a Szolgáltatásaink nyújtásához szükséges, külső adatkezelőket is kijelölhetünk (többek között: könyvelők, ügyvédek vagy más harmadik fél szakértők, ideértve különösen, de nem kizárólag a DLA Piper LLP (US) és más DLA Piper cégeket vagy irodákat). Ennek során a személyes adatokra vonatkozó jogi és hatósági kötelezettségeinkkel összhangban járunk el, ideértve többek között biztonsági intézkedések bevezetését.

  • Mi erre a jogalapunk?
   Az Önnel kötött szerződéseinkben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges.

   Jogos érdekünkben vagy harmadik fél jogos érdekében áll személyes adatai abból a célból történő felhasználása, hogy az Ön és más ügyfeleink számára a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosítsuk.
Back to top

10. Kik részére továbbítjuk személyes adatait

Felmerülhet, hogy Szolgáltatásaink nyújtása érdekében személyes adatait az Ön által megadott ország joghatóságán kívüli felek részére szükséges továbbítanunk.

Amennyiben az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül tartózkodik, kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben arra Szolgáltatásaink nyújtása érdekében szükség van, személyes adatait az EGT-n kívüli országokba is továbbíthatjuk (ideértve a DLA Piper LLP-t (US) és további DLA Piper irodákat).

Valamennyi DLA Piper iroda által aláírásra került az EU általános szerződéses feltételein alapuló adattovábbítási megállapodás annak érdekében, hogy biztosítsuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi és hatósági kötelezettségeink teljesítését, ideértve a személyes adatok továbbítására vonatkozó jogalappal való rendelkezést, illetve a személyes adatok biztonságáról gondoskodó, megfelelő szintű biztonsági intézkedések bevezetését.

Back to top

11. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait

A Honlapunk látogatói számára minimum az utolsó, Önnel való interakció időpontjától számított három éves időtartamra megőrizzük a vonatkozó személyes adatokat, összhangban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében, vagy világszerte hozott hasonló jogszabályokban foglaltakkal. Jogszabályi vagy szakmai felelősségi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében ennél hosszabb időtartamra is megőrizhetjük személyes adatait.

A Szolgáltatásaink bármely ügyfél részére való nyújtása érdekében az utolsó, ügyféllel való interakció időpontjától számított hat éves időtartamra megőrizzük a vonatkozó személyes adatokat, összhangban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében, vagy világszerte hozott hasonló jogszabályokban foglaltakkal. Jogszabályi vagy szakmai felelősségi kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében ennél hosszabb időtartamra is megőrizhetjük személyes adatait. Ezen fájlokat bármikor megsemmisíthetjük, további értesítés vagy felelősség nélkül.

Amennyiben a személyes adatok kizárólag rövid időtartamra bizonyulnak hasznosnak (például konkrét marketing tájékoztatóanyagok tekintetében), megsemmisíthetjük azokat.

Back to top

12. Bizalmas kezelés és személyes adatai biztonsága

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a számunkra átadott személyes adatok biztonságát megőrizzük, ezért ebből a célból megfelelő információbiztonsági szabályzatokat, szabályokat és technikai intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatoknak védelmet biztosítsunk illetéktelen hozzáférés, illetéktelen használat vagy közzététel, engedély nélküli módosítás és jogellenes megsemmisítés, valamint véletlenszerű veszteség ellen.

Valamennyi partnerünk, munkavállalónk, tanácsadónk, dolgozónk és adatkezelőnk (például azok, akik az Ön személyes adatait a nevünkben, a fentiekben foglalt célokból kezelik), akik a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, illetve akikhez a személyes adatok kezelése kapcsolható, kötelesek ezen személyes adatok titkosságát tiszteletben tartani.

Back to top

13. Az adataihoz való hozzáférés joga és további, Önt megillető jogok

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban:

 • Hozzáféréshez való jog
  Amennyiben arra igényt tart, visszaigazoljuk, hogy kezeljük-e személyes adatait, és, amennyiben szükséges, a kezelt személyes adatokról másolatot is biztosítunk Önnek (bizonyos egyéb adatokkal együtt). Amennyiben további másolatra van szüksége, azért ésszerű összegű díjat számolhatunk fel.
 • Helyesbítéshez való jog
  Amennyiben az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok pontatlanok, vagy hiányosak, jogában áll kérni azok helyesbítését. Amennyiben fennáll a helyesbítéshez való joga, és más személyek részére is továbbítottuk személyes adatait, ezen személyeket lehetőség szerint értesítjük a helyesbítés tényéről. Amennyiben arra igényt tart, (ahol ez lehetséges és jogszerű) megosztjuk Önnel, hogy kik részére továbbítottuk személyes adatait annak érdekében, hogy közvetlenül felvehesse velük a kapcsolatot.
 • Törléshez való jog
  Bizonyos esetekben igényelheti személyes adatai törlését vagy eltávolítását. Ilyen eset lehet például, ha a továbbiakban nincs szükségünk azok megőrzésére, vagy Ön hozzájárulását visszavonta (amennyiben alkalmazandó). Amennyiben fennáll a törléshez való joga, és más személyek részére is továbbítottuk személyes adatait, ezen személyeket lehetőség szerint értesítjük a törlés tényéről. Amennyiben arra igényt tart, (ahol ez lehetséges és jogszerű) megosztjuk Önnel, hogy kik részére továbbítottuk személyes adatait annak érdekében, hogy közvetlenül felvehesse velük a kapcsolatot.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Bizonyos esetekben igényelheti személyes adatai 'zárolását', vagy kezelésének leállítását. Ilyen eset lehet például, ha kifogásolja az általunk tárolt személyes adatai pontosságát, vagy az adatkezelés ellen tiltakozással él. Amennyiben fennáll a korlátozáshoz való joga, és más személyek részére is továbbítottuk személyes adatait, ezen személyeket lehetőség szerint értesítjük a törlés tényéről. Amennyiben arra igényt tart, (ahol ez lehetséges és jogszerű) megosztjuk Önnel, hogy kik részére továbbítottuk személyes adatait, annak érdekében, hogy közvetlenül felvehesse velük a kapcsolatot.
 • Adathordozhatósághoz való jog
  Bizonyos esetekben fennáll a joga, hogy az Ön által részünkre biztosított személyes adatait megkaphassa (egy strukturált, általánosan használt, gépi olvasásra alkalmas formátumban), illetve máshol újrafelhasználhassa, vagy annak igénylésére, hogy azokat egy Ön által megjelölt harmadik személy részére továbbítsuk.
 • Tiltakozáshoz való jog
  Igényelheti személyes adatai kezelésének leállítását, és ezt teljesítjük, amennyiben:
  • a személyes adatok kezelése a saját vagy más személy jogos érdekén alapul, kivéve, ha a kezelés tekintetében kényszerítő erejű jogot igazolunk; vagy
  • személyes adatait közvetlen marketing célokból kezeljük.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog
  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (vagy kifejezett hozzájárulásán) alapul, úgy jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.
 • Panasz benyújtásához való jog a felügyeleti hatóságnál
  Amennyiben adatvédelmi gyakorlatunkkal, ideértve az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen jellegű aggodalma merül fel, az illetékes Felügyeleti Hatóságnál bejelentést tehet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes, fent említett jogok korlátozottak lehetnek azon esetekben, amelyekben érdekünk elsőbbséget élvez, vagy jogi kötelezettségünk, hogy fenntartsuk az adatkezelést, vagy a kezelt adat a közzététel alóli kivételt képez ügyvédi titoktartási kötelezettség, vagy szakmai titoktartási kötelezettség alapján.

Back to top

14. Harmadik fél által üzemeltetett honlapok és szponzorok általi adatgyűjtés

A Honlap tartalmaz más holnapokra átirányító hivatkozásokat, amelyek adatkezelési gyakorlata a miénktől eltérő lehet. A látogatóknak javasolt megtekinteni ezen honlapok adatvédelmi tájékoztatóját, mivel a DLA Piper nem kezeli az ezen harmadik felek részére továbbított vagy általuk gyűjtött adatokat.

Back to top

15. Jelen Szabályzat módosítása

Lehetséges, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosítjuk. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön mindenkor tájékozódhasson személyes adatai felhasználásának módjáról, ezen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre oly módon aktualizáljuk, hogy tükrözzenek minden, a személyes adatok felhasználásához kapcsolódó módosítást. Szükség szerint a jogi vagy jogszabályi követelményeknek való megfelelés céljából is hajthatunk végre módosításokat. Amennyiben erre lehetőség van, email-en keresztül értesítjük Önt minden lényeges módosításról. Azonban, annak érdekében, hogy tájékozódjon személyes adatai felhasználásának módjairól, javasoljuk jelen Adatvédelmi Szabályzat időnkénti áttekintését.

Back to top