Ügyfeleinket nem csupán egy-egy önálló projektünk megbízóinak, hanem olyan üzleti partnereknek tekintjük, akikkel együttműködve mind rövid, mind hosszú távon értékteremtésre törekszünk. A tanácsadási folyamat során a biztosítási szektor egészének jellemzőit, valamint ügyfeleink üzletágbeli helyét és ambícióit is figyelembe vesszük. 

A biztosítási és viszontbiztosítási praxisunk az egyik legnagyobb és leghatékonyabb a világon, hiszen globálisan több mint 300 ügyvéd áll a biztosítási ágazat rendelkezésére.

A biztosítási ágazathoz kötődő szolgáltatásaink minden területet lefednek, így nyújtunk ügyleti, szabályozási, kereskedelmi, fedezeti, vita- és követelésrendezési, versenyjogi, átszervezési és vészhelyzet-elhárítási szolgáltatásokat is.

Megbízóink között élet- és nem életbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi biztosítók és viszontbiztosítók, a Lloyd’s-hálózat tagjai, biztosításközvetítők, bankok, egyéb pénzügyi intézmények, tőkeszolgáltatók (ezen belül fedezeti alapok, magántőkealapok és kockázatitőke-alapok), szabályozó szervezetek és a biztosítási ágazat más résztvevői is szerepelnek; ügyfeleink között újonnan alapított és régóta működő szervezetek egyaránt megtalálhatók.

Szaktudásunk kiterjed a terület üzleti vonatkozásaira és a biztosítási szektor alapvető jogi kérdéseire is. Számos ügyvéd munkatársunk korábban vállalatvezetőként, jogtanácsosként, bankárként és vezetőségi tanácsadóként dolgozott a biztosítási ágazatban. A jogi és iparági tapasztalat ezen kombinációja képessé tesz bennünket arra, hogy gyakorlatias és költséghatékony megoldásokat valósítsunk meg ügyfeleink számára. Nemzetközi ügyvédhálózatunk a tudáshoz való gyors hozzáférést és több szakterület bevonását biztosító, illetve országhatárokon átívelő, összehangolt együttműködést tesz lehetővé.

Ügyvédeink közül sokan közvetlenül az ügyfélnél dolgoznak egy-egy projekt erejéig, ami számunkra is kedvező megoldás, hiszen így kollégáink tovább mélyíthetik az üzletággal kapcsolatos tudásukat. Hiszünk abban, hogy a kívánt eredmény eléréséhez mélységében kell megismernünk ügyfeleink üzleti tevékenységét, legyen szó akár bonyolult ügyletek megtervezéséről, egyeztetéséről vagy létrehozásáról, összetett fedezeti vagy üzleti tárgyú peres ügyek viteléről, illetve a jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos kétségek eloszlatásáról.

Globális elérhetőségek