Az élettudományok terén működő vállalatok jogi ügyeinek változatosságára tekintettel rendkívül széles körű szaktudással rendelkezünk. Élettudományi csapatunk jogi, tudományos és orvosi ismeretekkel bíró jogászokból áll, akik tisztában vannak ügyfeleink üzleti és szabályozói környezetének komplexitásával.

A mai biofarmakológiai és orvosieszköz-gyártó vállalatoknak minden eddiginél nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. A piaci bevezetés érdekében a vállalatoknak meg kell óvniuk az ígéretes terápiákat a szellemi tulajdonjogok és a jogszabályok megsértésének kockázatától, valamint az esetleges reputációs kockázatot is kezelniük kell. Néhány éve minden oldalról növekvő nyomás nehezedik a vállalatokra, így szembe kell nézniük a nagyobb részvényesi megtérülés igényével, a lejáró szabadalmak vagy a generikumok miatti bevételkieséssel, a főbb terápiás területeken tapasztalható kiélezett versennyel, az egészségügyi kifizetők részéről érezhető árnyomással, a lényeges biztonságossági megfontolásokon túlmutató és szigorodó állami szabályozással, a kutatás-fejlesztési költségek növekedésével, a feltörekvő piacokon való megtérülés maximalizálásával kapcsolatos problémákkal, valamint a jogszabályok agresszív állami érvényesítésével is.

Valamennyi ügyvédi iroda közül mi mondhatjuk magunkénak a legnagyobb és legaktívabb élettudományi csapatot. Az egységes csapatként működő, de több mint harminc országban jelen levő élettudományi praxisunk jelentős ágazati, valamint témaismerettel és tapasztalattal rendelkezik többek között a biofarmakológiai, orvosieszköz-gyártó és diagnosztikai ügyfelek tudományos, orvosi, szabályozói, kereskedelmi és jogalkalmazási környezetével kapcsolatban.

Csapatunk díjnyertes ügyvédekből áll, akik peres, megfelelőségi és vizsgálati ügyekkel, szellemi tulajdonjogokra vonatkozó stratégiákkal és jogérvényesítéssel, fúziókkal és felvásárlásokkal, felhasználási engedélyezéssel és forgalmazással, klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos tanácsadással, adatvédelemmel, kiszervezéssel, vállalati ügyekkel és versenyjoggal is foglalkoznak. Az ügyfelek számára csapatunk a sikeres kockázatkezeléssel kapcsolatos összes egyéb területen, így állami működési, környezetjogi, import- és exportjogi, adójogi, ingatlanjogi és munkajogi ügyekben is nyújt támogatást. Jogászaink egy része korábban az ágazatban dolgozott, vagy élettudományi PhD fokozattal, illetve egyéb szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, mások pedig korábban kormányzati tisztviselőként vagy ügyészként dolgoztak.

A konkrét ügyféligények alapján gyorsan személyre szabott csapatot állítunk össze az ügyfél számára, legyen az nagy gyógyszeripari vállalat, közepes méretű orvosieszköz-gyártó vállalat vagy fejlődési stádiumban lévő biotechnológiai vállalkozás. A csapatok munkáját nemzetközi és helyi gyakorló orvosok támogatják a helyzet hatékony kezelése érdekében, függetlenül attól, hogy nemzetközi ügyletről, vizsgálatról/peres ügyről vagy határokon átívelő jogi tanácsadási projektről van-e szó.

Kifejezetten nemzetközi élettudományi ügyfeleink támogatására létrehozott korszerű adat-nyilvántartási, költségvetési és számlázási rendszereinknek köszönhetően csapataink nagyszerű eredményeket érnek el, és hozzáadott értéket teremtenek.

Globális elérhetőségek