• Onderzoek van de SEC: Toen de voormalige CFO van Countrywide Financial Corporation betrokken raakte bij een geruchtmakend onderzoek van de SEC en een gerechtelijke procedure, hebben onze advocaten een resultaat bereikt dat slechts zelden mogelijk is: de SEC klaagde hem aan wegens fraude, maar ging uiteindelijk akkoord met een dading voor nalatigheid.
  • Acquisitie: Wij adviseren Banco Santander bij de overname van Bank Zachodni WBK van Allied Irish Banks voor een bedrag van USD 4,1 miljard. 
  • Herfinanciering: In Centraal- en Oost-Europa hebben wij de Deutsche Pfandbriefbank geadviseerd bij de herfinanciering van een vastgoedportefeuille met kantoorgebouwen in Polen, Tsjechië, Hongarije en Roemenië ter waarde van € 300 miljoen. 
  • Het initiatief voor de Personal Properties Securities Act (2009) (Cth) (PPSA): Met een cliënt hebben wij voor hun klanten een reeks workshops opgezet over de mogelijke impact van de nieuwe PPSA-regeling in Australië. De workshops waren erop gericht om klanten van de bank op te sporen op wie deze wet een effect zou kunnen hebben, zoals producenten. Samen met vertegenwoordigers van de bank hebben wij hen praktische inzichten gegeven in de manier waarop dit hun bedrijf kan treffen. 
  • De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): Grote banken die wereldwijd actief zijn, zullen getroffen worden door de effecten van de implementatie van deze wetgeving. Onze Amerikaanse tak heeft cliënten binnen en buiten de Verenigde Staten geadviseerd en voor de betrokken partijen gelobbyd. Onze Australische partners die gespecialiseerd zijn in fiscaliteit en financiën, hebben ook samengewerkt met de Australian Banking Association om duidelijker te tonen welk effect de wet waarschijnlijk zal hebben op Australische banken en hoe enkele van de meer bezwarende aspecten van het stelsel verbeterd zouden kunnen worden. 
  • Wij hebben bijgedragen aan en zijn verschenen voor de Amerikaanse Senaatscommissie over de Personal Property Securities Act (PPSA). We hebben daarbij een aantal schriftelijke en mondelinge presentaties gegeven. Gedurende dit proces hebben wij problemen geïdentificeerd die de verstrekkers van activa en gestructureerde financiële producten treffen. We hebben die belangen verdedigd bij en gediscussieerd met het ministerie van Justitie over mogelijke amendementen op de wet die rekening houden met potentiële ongewenste effecten. We hebben ook deelgenomen aan een werkgroep van de sector over de impact van PPSA.